Părintele său duhovnicesc era preotul Sansala, cei doi desfășurând activitate de misionariat în regiune, propovăduind Evanghelia și convertind la creștinism numeroși daco-romani, goți sau alți barbari idolatri. În Actul Martiric al Sfântului Sava, zis „Gotul”, se arată că în a treia zi de Paști din 372, ostașii gotului Athanaric i-au prins pe Sava și pe Sansala, bătându-i și torturându- i pentru a se lepăda de Hristos și a se închina la idoli. Sava îi înfruntă cu curaj pe barbari și este înecat în râul Buzău. Moaștele sale sunt luate de Sansala și, de frica goților, trecute în Imperiul Roman, la Episcopul Ascholius al Tesalonicului