Când pe tron se suie Iulian Apostatul (361-363), ultimul împărat păgân, episcopul Marcu este supus la chinuri incredibile. Despre suferințele sale au scris Sfântul Grigorie Teologul și Fericitul Teodorit: a fost biciuit, batjocorit, târât pe străzi, i s-au tăiat urechile, a fost dezbrăcat, uns cu miere și legat de un copac pentru a fi mâncat de insecte.

Torționarii săi sunt atât de posedați, încât, ucigându-l, îi smulg măruntaiele cu dinții. Mulți păgâni au fost atât de impresionați de tăria lui Marcu, încât au crezut în Hristos.