Când pe tron se suie Iulian Apostatul (361-363), ultimul împărat roman păgân, episcopul Marcu este supus la chinuri incredibile.

Despre suferințele sale au scris Sfântul Grigorie Teologul și Fericitul Teodorit: a fost biciuit, batjocorit, târât pe străzi, i s-au tăiat urechile, a fost dezbrăcat, uns cu miere și legat de un copac pentru a fi mâncat de insecte.

Torționarii săi sunt atât de posedați, încât, ucigându-l, îi smulg măruntaiele cu dinții.

Mulți păgâni au fost atât de impresionați de tăria lui Marcu, încât s-au convertit la credința în Hristos.