Evenimentul Zilei > Actualitate > SERIA DE DEZBATERI EVZ: „Cine, când ?i cum schimb? România”. Ce lideri are România ?i ce lideri au ceilal?i | VIDEO
SERIA DE DEZBATERI EVZ: „Cine, când ?i cum schimb? România”. Ce lideri are România ?i ce lideri au ceilal?i | VIDEO

SERIA DE DEZBATERI EVZ: „Cine, când ?i cum schimb? România”. Ce lideri are România ?i ce lideri au ceilal?i | VIDEO

Dezbatere EVZ pe teme economice: ce butoane ap?s?m pentru ca România s? decoleze spre cre?tere economic?. Ce reforme amân? politicienii

Dan Popa, jurnalist Hotnews: Cred c? lipse?te ?i dimensiunea politic? a ofensivei economice, lip?este competitivatea. De pild?, Cehia a lansat o ofensiv? economic?, prin canale diplomatice, prin ata?a?i economici ai ambasadelor. Sunt ni?te bani în lume pe care trebuie s? îi c?ut?m. Aici intr?m în competi?ie cu ??rile din jur.
Gabriel Biri?: La noi, am tr?it un moment foarte delicat cu un ministru delegat pentru mediul de afaceri, domnul Lucian Isar, care a fost invitat la Romanian Business Leaders, era cam 12-15% din PIB în sal? ?i a spus celor prezen?i: „Nu ?tiu ce reprezentativitate ave?i”. Ce face Cehia acum nu reinventeaz? roata. Turcia face asta deja de 10–15 ani.
Turcia ?i-a adus în Guvern oameni foarte bine educa?i „afar?”, mini?tri pe care îi pl?te?te ca în privat ?i care au alt? în?elegere a pie?elor. Echivalentul secretarului de stat pentru comer? exterior, când pleac? într-o vizit?, o preg?te?te foarte bine. În primul rând, este înso?it de 50 de industria?i, care la rândul lor, înainte s? plece, sunt preg?ti?i de aparatul guvernului pentru aceast? vizit?: contacte economice, contacte diplomatice.
România are o pozi?ie bun? geo-strategic?. Avem Dun?re, Marea Neagr?, o infrastructur? feroviar? bun?. Dar cum o exploat?m? Din punct de vedere fiscal aveam nevoie de instrumente care s? ne permit? s? folosim aceste avantaje. De exemplu, legisla?ie de holding. Alt exemplu, taxare invers? la importuri. În prezent, dac? vrei s? impor?i utilaje din Asia, nu le aduci la Constan?a, ci la Varna.
Bulgarii au fost de?tep?i, nu aplic? TVA în vam?. Când firma bulgar? ?i-o factureaz?, o factureaz? f?r? TVA, pentru c? este intracomunitar. Dac? o aduci prin Constan?a, pl?te?ti TVA de 24%.
Cristian Pârvan: 30% din importuri sunt din afara zonei euro, ca idee cât de mult conteaz? aceast? m?sur?.
Gabriel Biri?: Legisla?ia de holding. România poate fi folosit? ca hub regional pentru multe multina?ionale din zon?. Apoi, zicem c? avem for?? de munc?, dar e foarte scump s? o pl?te?ti. Avem contribu?ii sociale de 45%. Pe de o parte avem contribu?ii foarte mari, pe de alt? parte avem tot felul de excep?ii. Sub salariul minim pe economie avem 600.000 de oameni, mai avem înc? 500.000 cu salariul minim. Toate acestea trebuie regândite.
Cristian Pârvan: CEZ este un mare investitor în România, cu 60% ac?ionar statul ceh, care, în 2005, a garantat CEZ o emisiune de eurobonduri de 4 miliarde de euro. Cu ace?ti bani a venit investitor în România, face ferme eoliene ?i a luat 160 de milioane euro certificate verzi pe care le investe?te în Cehia. Diferen?? de gândire strategic? între noi ?i ceilal?i din jurul nostru.
CITI?I ?I:

  • SERIA DE DEZBATERI EVZ: „Cine, când ?i cum schimb? România”. Politicul s? ?tie: economia taie capul Puterii | VIDEO
  • SERIA DE DEZBATERI EVZ: „Cine, când ?i cum schimb? România”. Cum arat? acum România | VIDEO
  • SERIA DE DEZBATERI EVZ: „Cine, când ?i cum schimb? România”. Reforma fiscal? | VIDEO
  • SERIA DE DEZBATERI EVZ: „Cine, când ?i cum schimb? România”. La fonduri europene, s? lu?m exemplul campionilor. Cum a procedat Polonia | VIDEO
  • SERIA DE DEZBATERI EVZ: „Cine, când ?i cum schimb? România”. Cum schimb?m România | VIDEO
  • SERIA DE DEZBATERI EVZ: „Cine, când ?i cum schimb? România”. Ce-i de f?cut dup? 1 ianuarie. „F?r? s? fac? nimic în economie, orice Guvern va pierde Puterea” | VIDEO
  • SERIA DE DEZBATERI EVZ: „Cine, când ?i cum schimb? România”. Firmele de stat s? lucreze în parametri de companii, nu în numele politicienilor | VIDEO