Potrivit hotărârii adoptate de Senat cu 105 voturi ”pentru”, trei voturi ”împotrivă” şi trei ”abţineri”, bugetul Senatului pe anul 2015, finaţat din resurse de la bugetul de stat, a fost stabilit la suma de 109.467 mii lei, din care cheltuieli curente 102.667 mii lei (cheltuieli de personal -80.107 mii lei, bunuri şi servicii – 21.500 mii lei, transferuri între unităţi ale administraţiei publice – 1.050 mii lei, alte transferuri – 10.000 lei) şi cheltuieli de capital de 6.800 mii lei.

La capitolul cheltuieli de personal, ce urmează să fie suportate de la bugetul de stat, cheltuielile salariale sunt în sumă de 70.254 mii lei (salarii de bază – 40.615 mii lei, sporuri pentru condiţii de muncă 1.640 mii lei, indemnizaţii de delegare 26.430 mii lei etc).

În ceea ce priveşte cheltuielile pentru bunuri şi servicii, cele mai mari sume sunt prevăzute pentru încălzit, iluminat, forţă motrice – 3.420 mii lei, carburanţi şi lubrifiaţi – 1.890 mii lei, deplasări interne, detaşări, transferări – 11.525 mii lei, deplasări în străinătate – 1.125 mii lei. La acelaşi capitol sunt prevăzute fondul preşedintelui Senatului – 150 mii lei, cheltuielile pentru protocol şi reprezentare – 430 mii lei, pentru cărţi, publicaţii şi materiale documentare 125 mii lei, pentru poştă, telecom, radio, tv şi internet – 290 mii lei.

Numărul de posturi prevăzute în anul 2015 este de 872.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii desfăşurate pe lângă Senatul României cuprinde, la venituri, suma de 300 mii lei, iar la cheltuieli suma de 550 mii lei.

Veniturile realizate de Senat vor fi reţinute integral de către acesta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activităţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului Permanent. Eventualele disponibilităţi înregistrate la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul Permanent poate aproba utilizarea încasărilor şi pentru alte destinaţii.

Bugetul Senatului, adoptat prin hotărâre, urmează să fie transmis Ministerul Finanţelor Publice, pentru a fi inclus în proiectul bugetului de stat pe anul 2015.

Bugetul rectificat al Senatului pe 2014 a fost de 103.800 mii lei.