Evenimentul Zilei > Opinii > Opinii EVZ > SENATUL EVZ. Regiunile lui Ponta, sau cum s? federaliz?m corect România
SENATUL EVZ. Regiunile lui Ponta, sau cum s? federaliz?m corect România

SENATUL EVZ. Regiunile lui Ponta, sau cum s? federaliz?m corect România

Am fost invitat de colegi ONG-i?ti s?-mi dau cu p?rerea în cadrul

Misiune imposibil?: n-ai cum s? comentezi un proiect inexistent, niciodat? conturat nici m?car de UDMR, teoretic promotorul localismului.
Discursul liric despre regionalizare, autonomie, specific cultural ?i mici patriotisme municipale nu poate ?ine loc de proiect. N-am avut niciodat? trei pagini scrise cu motiva?ia reformei (beneficiile aduse de regiuni, costurile fiind vizibile: înc? un nivel administrativ cu func?ionari, bugete etc.) ?i cei doi parametri de baz? ai s?i (lista func?iunilor noilor unit??i ?i sursele lor de venituri) ca s? avem ce discuta, pro sau contra. Premierul a murmurat ceva cu gestionarea fondurilor UE, îns? vag.
Previzibil, dezbaterea se va cantona în detaliul infantil, dar tocmai de aceea de maxim? audien??, al desen?rii pe hart? a grani?elor ?i capitalelor. Va prevala sfânta ignoran?? a celor ce vorbesc din zone s?race, dar care se cred bogate, un minim de documentare fiind sub rangul vizionarilor europeni de Câmpia Turzii. Nimeni nu va observa c? e paradoxal s? vrei coeziune teritorial? (adic? redistribu?ie) când te bucuri la banii UE, dar s? nu o mai vrei între regiunile ??rii, cum se practic? în orice stat membru.
Sunt un sus?in?tor al descentraliz?rii, îns? fiindc? am studiat-o comparativ vreo zece ani am înv??at din studii ale altora mai de?tep?i decât noi urm?toarea lec?ie: ea e bun? dac? e f?cut? corect, cu institu?ii clare ?i reguli bugetare ferme; ?i devine o catastrof? în mediu administrativ clientelist, cu elite locale dedate la patronaj.
Nu exist? dovezi empirice c? elitele noastre regionale sunt mai pu?in corupte decât cele centrale, date fiind regulile jocului, nici c? ar fi o mare diferen?? între provinciile istorice: un indice al clientelismului construit de ExpertForum pe o baz? complet? de date, cu aloc?rile financiare pentru prim?rii ?i jude?e de dup? 2003, arat? acest lucru (curând baza va fi disponibil? online, cu detalieri pe cele 3200 prim?rii ale României). Fire?te, asta nu va lini?ti cu nimic ardelenismul de cenaclu, dar noi ne facem datoria.
Priorit??ile reale de reform? în România sunt, în ordine: (1) reducerea num?rului de comune, deoarece dou? treimi nu-?i pot acoperi din venituri proprii salariile, deci sunt proiectate din start pentru a fi captive politic (2) clarificarea regimului zonelor metropolitane în jurul marilor municipii, prin lege care s? for?eze cooperarea în proiecte ?i coordonarea dezvolt?rii; (3) legat de precedenta, crearea zonei metropolitane Bucure?ti ?i înt?rirea prim?riei generale în raport cu sectoarele, al c?ror rol trebuie regândit; (4) promovarea cooper?rii inter-prim?rii în general, pentru reducerea costurilor prin furnizarea în comun de servicii. Cam pe la urm? vine ?i (5), anume discu?ia despre regiuni alese, îns? numai cu o analiz? cost-beneficiu pe continuarea existen?ei jude?elor.
Dup? se vede din lista de priorit??i, nevoia real? e mai curând de ajustare incremental? a sistemului actual, fundamentat? pe analize, iar nu de schimb?ri constitu?ionale radicale bazate pe iluzii ?i gargar?. Deci ce a zis Ponta zilele trecute cu regiunile e irelevant, fraze f?r? con?inut. Eventual cu rolul politic de a alimenta talme?-balme?ul numit dezbatere pentru amendarea Constitu?iei, tem? pornit? la fel de inutil ?i f?r? argumente de policy de c?tre B?sescu acum câ?iva ani.