Unul dintre articole permite partidelor "închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu, fără a aduce atingere moralei publice, ordinii sau imaginii partidului politic". În prezent, legea prevede că închirierea spaţiilor de partid este permisă doar pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale sau pentru organizarea birourilor parlamentare. 

De asemenea, potrivit noilor prevederi, conturile bancare pentru campania electorală ''au statut de afectaţiune specială şi nu sunt supuse executării". Totodată, la articolul 48 se prevede că "rambursarea sumelor aferente cheltuielilor efectuate în circumscripţiile electorale, precum şi cele efectuate la nivel central (…), se realizează pentru sumele validate de către Autoritatea Electorală Permanentă'', în limita unor plafoane. 

Proiectul de lege a fost aprobat cu 105 voturi "pentru", trei "împotrivă" şi şase "abţineri".  Senatul este prima Cameră sesizată.