Evenimentul Zilei > Justitie > Șeful Radioului public, declarat în conflict de interese de judecători
Șeful Radioului public, declarat în conflict de interese de judecători

Șeful Radioului public, declarat în conflict de interese de judecători

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia Contencios Administrativ si Fiscal a respins contestatia reclamantului Ovidiu Miculescu împotriva raportului ANI prin care directorul Radioului a fost declarat în conflict de interese.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată de Miculescu în termen de 15 zile la instanța supremă. Pe 15 noiembrie 2013, sindicatul SUS-Radio Romania a sesizat ANI  cu privire la conflictul de interese în care s-a aflat Ovidiu Miculescu, cand s-a angajat singur în cadrul proiectului proiectului finanțat din bani europeni ”ACCES-Formarea profesională continuă, calificare/recalificare – Garanția succesului pe piața muncii pentru angajați”, cu nr. de identificare POSDRU/62/2.3./S/31209).

Pe 17 septembrie 2014, inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI) au confirmat sesizarea sindicatului și au constatat existența conflictului de interese în materie administrativă în cazul lui Ovidiu Miculescu , Președinte – Director general al Societății Române de Radiodifuziune, și Demeter Andras Istavan,  fost Președinte – Director general al Societății Române de Radiodifuziune, întrucât, în calitatea lor de Președinte – Director general al S.R.R., și-au semnat propriul ordin de numire în funcția de coordonator instituțional în cadrul unui proiect derulat de S.R.R. și finanţat din fonduri europene.

S-a autonumit în funcție

Miculescu, în calitatea sa de Președinte – Director general al S.R.R., a semnat propriul ordin de numire în funcția de coordonator instituțional în cadrul Proiectului POSDRU/62/S/31209 „ACCES – Formarea profesională continuă, calificare / recalificare – Garanția succesului pe piața muncii pentru angajați” (proiect finanţat din fonduri europene), începând cu data de 23 august 2012.

Demeter Andras Istvan, în calitatea sa de fost Președinte – Director general al Societății Române de Radiodifuziune, a semnat propriul ordin de numire în funcția de coordonator instituțional în cadrul Proiectului POSDRU/62/S/31209 „ACCES – Formarea profesională continuă – calificare / recalificare – garanția succesului pe piața muncii pentru angajați”, începând cu data de 01 octombrie 2011.

În urma activităților desfășurate în cadrul proiectului, Demeter Istavan a obținut un venit brut aproximativ de 190.000 lei, iar Ovidiu Miculescu, un venit net în cuantum de 42.710 Lei. Conform art. 99, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, membrilor consiliilor de administrație și ai comitetelor directoare ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune li se aplică dispozițiile art. 72 și regimul incompatibilităților pentru miniștri și, respectiv, secretari de stat.

Abateri disciplinare

Astfel, cei doi au încălcat dispozițiile art. 72, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „persoana care exercită funcția de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau funcții asimilate acestora […] este obligată să nu emită un act administrativ […] care produce un folos material pentru sine […]”.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”. „Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Pe 10 octombrie 2013, Agenția Națională de Integritate a constatat și existența stării de incompatibilitate în cazul lui Ovidiu Miculescu.