Metodologia de admitere la studiile universitare, aprobată prin ordin de ministru, “creează premisele unei discriminări între cetățenii români aparținand minorităților naționale și ceilalți cetățeni români, din punct de vedere al certificării competențelor lingvistice”, spune instituția condusă de Renate Weber într-o adresă trimisă pe 16 iulie Ecaterinei Andronescu. Concret, metodologia Ministerului Educației le lasă universităților libertatea să introducă examen de limbă pentru candidații aparținând minorităților naționale, se arată în documentul trimis de Avocatul Poporului.

 

La solicitarea Edupedu.ro, Avocatul Poporului a confirmat că a cerut Ministerului Educației să modifice regulile de admitere la facultate, la master și la doctorat și a pus la dispoziția redacției textul adresei pe care a trimis-o pe 16 iulie 2019 către Ecaterina Andronescu.

În adresă, Avocatul Poporului spune că la Bacalaureat toți absolvenții de liceu susțin proba A de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – inclusiv tinerii aparținând minorităților naționale -, iar după examenul de BAC aceștia primesc certificate care atestă nivelul de competență lingvistică.

Metodologia stabilită de Ministerul Educației pentru admiterea la studii universitare reglementează faptul că universitățile își stabilesc propria modalitate de certificare a competențelor lingvistice. “Din analizarea metodologiilor mai multor instituții de învățământ superior s-a observat că modalitatea de certificare a competențelor lingvistice se realizează printr-un examen de limbă română, ori echivalarea certificatului de competențe lingvistice, pentru candidații care nu au urmat cursurile unei instituții de învățământ preuniversitar acreditată din România, cu predare în limba română, deși candidatul pune la dispoziția unității de învățământ superior o diplomă de bacalaureat, obținută în conformitate cu aceeași metodologie de examinare și identică din punct de vedere juridic cu cea a candidaților la examenul de admitere care au parcurs studiile liceale într-o unitate de învățământ cu predare în limba română”, arată analiza Avocatului Poporului, trimisă Edupedu.ro.

Întrebată cine a sesizat Avocatul Poporului cu privire la posibila discriminare a candidaților minoritari la facultate, instituția condusă de Renate Weber a răspuns că „Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, în data de 10 iulie 2019, ca urmare a analizării legislației specifice, realizată la nivelul Departamentului drepturile omului, egalitate de șanse între bărbați și femei, culte religioase și minorități naționale. Sesizarea din oficiu a fost elaborată în data de 10 iulie 2019 și aprobată în data de 16 iulie 2019, ocazie cu care a fost întocmită și adresa către Ministrul Educației Naționale, doamna Ecaterina Andronescu”.

Cu toate acestea, în adresa trimisă Ecaterinei Andronescu instituția precizează ca sursă a analizei și „examinarea problemelor semnalate de către petenți”.