Evenimentul Zilei > Social > Școala online, precizări de ultimă oră pentru elevi. În ce condiții vor fi considerați absenți?
Școala online, precizări de ultimă oră pentru elevi. În ce condiții vor fi considerați absenți?

Școala online, precizări de ultimă oră pentru elevi. În ce condiții vor fi considerați absenți?

Cu doar câteva zile înainte de vacanța de iarnă și la o lună și jumătate de la trecerea cursurilor în mediul online la nivel național, un ordin de ministru aduce noi reglementări privind modalitatea de desfășurare a orelor.

Un ordin de ministru semnat pe 16 decembrie 2020 stipulează faptul că elevii care stau la ore fără camera video, dar comunică cu profesorii și răspund tuturor solicitărilor acestora, nu pot fi considerați absenți. Totuși, în cazul evaluărilor, elevii sunt obligați să aibă sistemul audio-video pornit, arată noul ordin ministerial. Modificările vin cu câteva zile înainte de vacanța de iarnă și la o lună și jumătate de la trecerea tuturor cursurilor în mediul online. La nivel național.

Potrivit EduPedu, ordinul de ministru nr 6.200/16.12.2020 completează una dintre obligațiile elevilor din OMEC 5.545/2020, care prevede regulile valabile în predarea online din acest an școlar. Forma anterioară a acestui articol modificat era următoarea: elevii “au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în catalog, cu excepția situațiilor justificate”.

Articolul 14, litera f din OMEC 5.545/2020, modificat prin OMEC 6.200/2020 prevede acum următoarele cerințe referitoare la elevi: “Au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în catalog”. 

În cazul în care elevul răspunde tuturor cerințelor cadrului didactic, indiferent dacă are sau nu în funcțiune sistemul audio-video, nu i se poate consemna absența la ora de curs respectivă. Totuși, orele destinate exclusiv evaluării elevilor fac excepție, aceștia trebuind să fie conectați audio-video. Prin urmare, potrivit acestei modificări/precizare făcută prin ordin de ministru, dacă elevul stă la ore fără camera video pornită și nu “răspunde cerințelor cadrului didactic”, poate fi considerat absent, dacă răspunde și comunică cu profesorul, nu poate fi considerat absent la ora de curs, precizează sursa citată.

Absențele, motivate printr-o cerere

De asemenea. ordinul introduce și modalitatea prin care pot fi motivate absențele de la cursurile în sistem de școală online. Dacă elevul e major este necesară o cerere chiar de la elev, în cazul minorilor cererea trebuie redactată de părinte, cu justificarea absenței elevului. “Absența poate fi motivată, în cazuri justificate, în baza unei cereri scrise a elevului major/a părintelui/a tutorelui legal instituit.” ÎN conformitate aceluiași ordin de ministru, directorii de școli sunt obligați să raporteze la inspectorat profesorii care nu susțin orele online.