Evenimentul Zilei > Economie > Schimbări pentru toți angajații din România. Semnătura care le decide soarta
Schimbări pentru toți angajații din România. Semnătura care le decide soarta

Schimbări pentru toți angajații din România. Semnătura care le decide soarta

Guvernul va discuta, în ședința de vineri, un proiect de OUG privind folosirea semnăturii electronice pentru contractele de muncă. Actul normativ simplifică foarte mult contractele de muncă și relația angajatori – angajați în sensul flexibilizării ei.

Actul normativ reglementează posibilitatea ca părțile să utilizeze, la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract, semnătura electronică calificată.

În prezent, Legea 53/2003 privind Codul muncii prevede obligativitatea încheierii contractului individual de muncă în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

Semnătura electronică este însoțită de marca temporală calificată și emisă de un prestator de servicii de încredere calificat, iar contractele individuale de muncă și actele adiționale încheiate vor fi arhivate de către angajator cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naționale 16/1996, în condițiile tehnice stabilite de Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică și care vor fi puse la dispoziția inspectorilor de muncă la solicitarea acestora.

Actul normativ mai introduce posibilitatea ca părțile să poată conveni să utilizeze semnătura electronică avansată emisă în concordanță cu cerințele Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 pentru întocmirea anumitor înscrisuri/documente din domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului.

Procedura privind utilizarea semnăturii electronice avansate și lista înscrisurilor/documentelor ce pot fi semnate cu aceasta se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de maxim 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei OUG.

Angajatorul va suporta costurile

Potrivit proiectului de act normativ, angajatorul poate suporta cheltuielile pentru achiziționarea semnăturilor electronice utilizate pentru semnarea înscrisurilor/documentelor care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență.

Proiectul de act normativ prevede de asemenea că angajatorul nu poate obliga salariatul să utilizeze semnătura electronică calificată la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract sau semnătura electronică avansată/calificată pentru semnarea înscrisurilor/documentelor stabilite prin lista prevăzută la alin. (13).

De asemenea, persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată și cu privire la procedurile privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau calificate, după caz. Prin acest act normativ, se introduce obligația salariaților cu munca la domiciliu de a respecta secretul profesional și de a asigura confidențialitatea informațiilor și documentelor utilizate în timpul muncii la domiciliu.

CONTINUAREA ARTICOLULUI IN PAGINA URMATOARE