Odată cu această schimbare se vor introduce și o serie de formulare care să faciliteze declarațiile.

Potrivit dispozițiilor art.107 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nedepunerea declaraţiei de impunere dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale prin decizie de impunere.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, au fost modificate prevederile titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, fiind reglementat un nou mecanism de declarare și plată a impozitului pe venit.

Astfel, pentru îndeplinirea obligațiilor declarative în cazul veniturilor realizate de persoanele fizice începând cu anul fiscal 2018, contribuabilii au obligația completării și depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, potrivit art.120 și art.122 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere faptul că, noul mecanism de stabilire a impozitului pe venit (autoimpunere) nu mai presupune emiterea de către organul fiscal a deciziilor de impunere anuală (formularele 250 și 251) pentru veniturile realizate de persoanele fizice începând cu anul fiscal 2018, se impune actualizarea unor dispoziții procedurale privind stabilirea din oficiu a impozitului anual datorat (spre exemplu dispozițiile privind sursele de extragere a informațiilor utilizate la întocmirea listei persoanelor care urmează a fi impuse din oficiu).