În octombrie 2016, Consiliul Local Timișoara a votat în favoarea neexercitării dreptului de preemțiune pentru fostul Liceu de arte plastice și clădirea în care se află Inspectoratul Școlar Timiș. Reprezentanții Fundației Caritatea cereau 5 milioane de euro pentru un teren în suprafaţă totală de 8.365 metri pătrați, respectiv construcții în suprafață totală desfășurată de 4.764 metri pătrați, situate ultracentral. Pentru zonă există un proiect de „construire clădire cu funcțiuni mixte: locuire colectivă, activități administrative, de administrare a afacerilor financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, parcaj colectiv public și privat” care ar include și un bloc de 10 etaje.

„Menționăm că proiectul, în forma sa prezentată pe site-ul Primăriei Timișoara, nu a fost prezentat public decât în data de 28 octombrie 2016, nu a fost inclus în agenda publică a ședinței din data de 31 octombrie 2016, nu are inclusă motivarea adoptării în regim de urgență și nu are inclusă motivarea și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local. Prin modalitatea utilizată de Primăria Municipiului Timișoara, respectiv Consiliul Local, se lezează dreptul conferit legal cetățenilor de a participa la deciziile administrative și la elaborarea actelor normative, drepturi conferite de Legea 52/2003, a transparenței decizionale. Importanța consultării populației în decizia privind exercitarea sau nu a dreptului de preemțiune este dată de semnificația majoră pe care acest ansamblu de clădiri o ocupă în istoria și cultura locală a municipiului Timișoara”, susțin cei de la Asociația Culturală Salvați Patrimoniul Timișoarei. (Foto: Adrian Pîclișan)