Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice – 6.689 lei, iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante – 1.541 lei, potrivit datelor prezentate, marți, de INS.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat astfel:

  • 32,1%: fabricarea produselor din tutun
  • 16% – 26,5%: activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), tranzacţii imobiliare, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea băuturilor
  • 11% – 15%: fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, captarea, tratarea şi distribuţia apei, industria metalurgică, colectarea şi epurarea apelor uzate, extracţia minereurilor metalifere, activităţi de editare, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea altor mijloace de transport

Au existat și scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna februarie 2018:

  • agricultură, vânătoare şi servicii anexe (-3,3%)
  • activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală, inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe (-2,8%)
  • telecomunicaţii (-1,8%)