Unui GDR ii corespund patru acțiuni oferite.

Oferta este structurată pe trei tranșe: tranșa investitorilor mici, tranșa investitorilor mari și tranșa investitorilor instituționali. 7% din acțiunile oferite, reprezentând un număr de 12.403.212 de acțiuni, sunt oferite inițial investitorilor de retail care subscriu mai mult de 250 și până la inclusiv 20.000 de acțiuni oferite cumulat pe investitor.

Investitorii de retail pot efectua subscrieri multiple numai prin intemediul aceluiași manager sau participant eligibil. Investitorii mici de retail vor primi o alocare garantată de 100% pentru subscrierile care cumulat nu depășesc 1.000 acțiuni oferite subscrise de către fiecare investitor mic de retail în baza principiului „primul-venit, primul-servit”, până la un număr total de 10 milioane de acțiuni oferite.

Investitorii mici de retail sunt îndreptățiți la o reducere de 5% la pretul final de ofertă pentru subscrieri realizate în primele cinci zile lucrătoare ale perioadei de oferta și care nu primesc alocare garantată. Prețul de ofertă a fost stabilit la 13,5 lei/acțiune.

Administratorii ofertei sunt Raiffeisen Bank SA, BRD Groupe Societe Generale și Swiss Capital, în calitate de grup de distribuție, precum și Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank SA și Societe Generale Corporate and Investment Banking, în calitate de coordonatori globali și manageri internaționali.

„Evaluarea prin metoda Discounted Cash Flows (DCF) a condus la un preț țintă de 12,52 lei/acțiune. Potențialul de creștere se situează la 13,8% față de prețul minim din ofertă, de 11 lei/acțiune, rezultând recomandarea de subscriere de acțiuni în cadrul ofertei. În contextul aplicării unui discount de până la 5% la nivelul minim al intervalului, potențialul de creștere se poate majora până la 19,8%”, arată traderii de la Prime Transaction.

În 2013, cifra de afaceri consolidată a Electrica a înregistrat o scădere modestă, de 1,83%, până la nivelul de 5,157 miliarde lei. La nivelul cheltuielilor, costurile cu energia electric achiziționată au scăzut cu 7,90%, ca urmare a unor prețuri mai mici la electricitate, costurile cu reparațiile s-au diminuat cu 36,05%, iar cheltuielile de personal cu crescut ușor, cu 1.48%. EBITDA pe 2013 a crescut cu 15,66%, până la 735,6 milioane lei, pe fondul tendinței descendente a cheltuielilor. Rezultatul operațional (EBIT) a crescut cu 37,64% față de 2012, până la nivelul de 338 milioane lei. Rezultatul exercițiului 2013 a fost de 314 milioane lei, în scădere cu 24,4% față de 2012, iar rezultatul net aferent acționarilor Electrica, după deducerea cotei părți din profit aferent intereselor minoritare, a fost de 243,4 milioane lei, în scădere cu 31,62%.