Evenimentul Zilei > Social > Rugăciunea pe care o rostesc ortodocșii în ziua Sfântului Andrei. Aduce însănătoșirea pentru credincioși
Rugăciunea pe care o rostesc ortodocșii în ziua Sfântului Andrei. Aduce însănătoșirea pentru credincioși

Rugăciunea pe care o rostesc ortodocșii în ziua Sfântului Andrei. Aduce însănătoșirea pentru credincioși

O rugăciunea foarte puternică este rostită, astăzi, 30 noiembrie, de credincioși, cu ocazia Sfântului Andrei. Are rolul de-a aduce însănătoșirea celor care apelează la această rugă.

30 noiembrie, ziua în care creștinii îl sărbătoresc pe Apostolul Andrei. Este o sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, întru cinstirea celui care a fost „întâiul chemat”. Iată rugăciunea pe care o rostesc, astăzi, credincioșii ortodocși.

Rugăciunea pe care o rostesc ortodocși, astăzi, 30 noiembrie

„Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. În numele Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm:

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim.

Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea.

Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin!”

Rugăciune către Sfântul Andrei care-ți aduce însănătoșirea

„Tată ceresc, Tu știi luptele pe care le experimentez – durerea și disperarea.

Tu știi dorința inimii mele să fiu vindecat de această boală (spune-ți suferința). Te rog acum, acordă-mi atingerea Ta vindecătoare.

Știu că Tu poți să mă vindeci, exact ca în vremurile Bibliei. Amin!”

Rugăciune către Sfântul Andrei care împlinește dorințe
„Zid ești credincioșilor și turn neclintit tuturor celor ce se sprijină pe tine.

Apărătorule al nostru din nevoi, pentru lucrarea de multe minuni laude de mulțumiri aducem ție, noi nevrednicii și păcătoșii.

Și că cel ce ești minunat și preamilostiv, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile ca să-ți cântăm ție: bucură-te făcătorule de minuni, Sfânte Părinte Andrei.

Privește către cei care se roagă către tine și cu bunătate părintească tinde milostiva izbăvire din toate nevoile, tuturor celor care cânta lui Dumnezeu.

Puterea cerească umbrând duhul tău, ca dintr-un soare slobozește sfânte razele darurilor către cei ce se ating de ele și tămăduiește pe toți cei bolnavi cu trupul său cu sufletul.

Vifor de ispite și furtuni de nevoi învăluindu-ne pe noi, cu credință alergăm către tine Sfânte ca prin rugăciunile tale să le preschimbi pe toate în liniște.

Vrând Făcătorul tuturor făpturilor să ne mântuiască de înșelăciunea dușmanilor, te-a trimis la noi ca pe un apostol, ca prin tine să învățăm să ne îndepărtăm de toate înșelăciunile lumii și prin viața curată să ne apropiem de Dumnezeu.

Zid ești credincioșilor și turn neclintit tuturor celor ce se sprijină pe tine, pentru aceasta alergăm noi la tine; roagă-te împreună cu noi, pentru ca de rugăciunile tale să se milostivească blândul Isus și să ne dăruiască iertare și dezlegare de păcate, nouă, puțin credincioșilor și păcătoșilor.

Și-acum și-n vecii vecilor, de-a pururea. Amin!”