Evenimentul ZileiSocialRugăciunea care trebuie rostită în Marțea Mare din Săptămâna Patimilor

Rugăciunea care trebuie rostită în Marțea Mare din Săptămâna Patimilor

Rugăciunea care trebuie rostită în Marțea Mare din Săptămâna Patimilor
Marțea Seacă este ultima zi în care credincioșii mai pot munci la câmp sau mai pot spăla. Iată rugăciunea ce trebuie spusă în această zi.

În Săptămâna Mare, Marţea Mare, numită şi Marţea Seacă, este ziua dedicată predicii de pe Muntele Măslinilor, când Iisus a anticipat distrugerea marelui Templu, dar şi propriile patimi.

Marţea Seacă este şi ultima zi în care oamenii mai pot munci la câmp sau în care se mai spală şi se calcă. Se spune şi că bărbaţilor care îşi ajută soţiile cu treburile din casă le va merge bine tot anul, conform ortodoxia.me.

Totodată, în Marţea Mare din Săptămâna Patimilorla  Domnului, se citeşte «Pilda celor zece fecioare». Această pildă ne prezintă zece fecioare, cinci „înţelepte” şi cinci „neînţelepte”, care se pregătesc pentru nuntă. În Noul Testament, întâlnirea cu Hristos este asemănată unei nunţi. Hristos se numeşte pe sine «mire», iar Apostolii poartă numele de «prietenii mirelui». Mireasa lui Hristos este Biserica.

Se citește Pilda celor 10 fecioare

În această pildă, Împărăţia cerurilor este asemănată cu zece fecioare, care luându-şi candelele, au ieşit în întâmpinarea mirelui. La evrei exista obiceiul ca mirele să meargă în casa miresei, unde era aşteptat de ea şi de prietenele ei. De aici se pleca spre casa mirelui, iar acolo se organiza ospăţul de nuntă. Astfel, prin cuvintele «fecioarele au iesit în întâmpinarea mirelui», nu trebuie să înţelegem că fecioarele au ieşit pe stradă, ci doar din încăperea în care se aflau.

La miezul nopţii se vesteşte sosirea mirelui, iar fecioarele se trezesc ca să îl întâmpine. Întrucât untdelemnul din candelele celor neînţelepte era pe sfârşite, acestea au cerut celor înţelepte să le împrumute dintr-al lor. Nevoind să le împrumute untdelemn, fecioarele neînţelepte merg să cumpere, însă în lipsa lor soseşte mirele.

Acesta intră la nuntă împreună cu fecioarele «care erau gata de nuntă» şi uşa se închide. Fecioarele neintelepte care ajung mai târziu găsesc uşa închisă şi încep să strige: «Doamne, Doamne, deschide-ne nouă». Mirele le-a răspuns: «Adevărat vă zic vouă: Nu vă cunosc pe voi».

Părintele Constantin Galeriu, cercetând originalul grecesc al Noului Testament, a descoperit următoarea interpretarea: «Nu recunosc chipul meu în voi», deci chipul nostru autentic este în Hristos.

Pilda celor zece fecioare este un îndemn la o neîncetată priveghere: “De aceea şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni”, scrie crestinortodox.ro.

Rugăciunea zilei de Marți în Săptămâna Mare:

„Doamne Dumnezeul meu! Osândit stau înaintea Feţei Tale celei Sfinte, şi-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog Ţie, o, Izvor dulce şi noianul îndurării, deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea bunătăţile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căinţă tare şi adevărată.

Şi ca să-mi dai acest Dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe Înaintemergătorul Ioan, către care zic: O, învăţătorule al credinţei şi mărite Proorocule, care eşti mai mare decât toţi proorocii, precum Însuşi Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu, care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu, care L-ai botezat în Iordan şi ai văzut cerurile deschizându-se, tu, care ai auzit glasul Părintelui Ceresc şi ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste El. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu, care stai în cer înaintea judecătorului Veşnic, şi fă să se îndure de mine, că ai multă îndrăzneală înaintea Lui.

Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat şi strică cugetele mele cele rele, şi mă întăreşte să-mi petrec viaţa pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O, Proorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le ţin minte şi să le păzesc, până la capătul vieţii mele. Şi să stai lângă mine în ora morţii mele, să ma duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu.

Roagă-te încă şi pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi celor răposaţi, şi să-i odihnească de nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuinţă şi să-i învrednicească Împărăţiei Sale. Amin.”


Accesează: