Evenimentul Zilei > Actualitate > Românii risc? s? r?mân? f?r? pensie! Cum pot avea o via?? îndestulat? la b?trâne?e
Românii risc? s? r?mân? f?r? pensie! Cum pot avea o via?? îndestulat? la b?trâne?e

Românii risc? s? r?mân? f?r? pensie! Cum pot avea o via?? îndestulat? la b?trâne?e

M?surile populiste ne pot aduce în situa?ia de a avea peste 20 de ani pensii cât doar un sfert din salariu. Pentru a nu ajunge în aceast? situa?ie, trebuie crescut? vârsta de pensionare, spun anali?tii

Num?rul salaria?ilor scade, cel al pensionarilor cre?te, iar statul colecteaz? prea pu?in din contribu?iile sociale. Acestea sunt cauzele bombei sociale care va exploda în 20 de ani. Atunci va ajunge la pensie un num?r impresionant din angaja?ii din prezent: „decre?eii”. Concret, dac? m?surile populiste continu? ?i nu sunt înlocuite de unele eficiente, românii vor primi o pensie cu care vor putea tr?i cel mult o s?pt?mân? – dou?.
Unde ne duce populismul
S-a vorbit despre cre?terea pensiilor în ritm cu infla?ia ?i despre major?ri în acela?i ritm cu ale salariului mediu, ceea ce ar însemna c? pensia ar continua s? reprezinte 45% din acesta. Este greu îns? s? cre?ti cheltuielile când echilibrul bugetului este atât de fragil. A?a c?, în disperare de cauz?, nu este exclus s? vedem ?i decizii radicale, care amintesc de Ungaria lui Viktor Orban: na?ionalizarea sistemului de pensii private.

  • În 2030 se termin? pensiile de stat

Cu alte cuvinte, toate contribu?iile la pensie s? mearg? din nou doar spre stat, iar sistemul de pensii private s? fie desfiin?at. O propunere de acest gen a venit chiar din partea unuia din actualii secretari de stat de la Finan?e, e drept, pe vremea când era doar analist financiar. Toate sunt solu?ii populiste, spun anali?tii Expert Forum, iar oricare din scenariile de mai sus s-ar materializa, f?r? alte m?suri eficiente, urm?rile ar fi teribile.
Pensia, 24% din salariu
Dac? singura m?sur? luat? de guvernan?i ar fi indexarea pensiilor cu infla?ia, pensia ar ajunge peste 30 de ani doar 24% din salariul mediu. Este ca ?i cum valoarea unei pensii medii ar fi acum de numai 380 de lei. Aceea?i urmare ar avea-o ?i desfiin?area sistemului privat de pensii.

  • Proteste ale pensionarilor. Cer majorarea pensiilor

Bugetul ar avea venituri mai mari, dar pensia nu ar fi mai mare de 24% din salariu. Dezastruoas? ar fi ?i men?inerea pensiei la un nivel de 45% din salariu. „Deficitul bugetar al ??rii va exploda spre 8.5% (modelul Grecia) ?i va urma un colaps”, spune Sorin Ioni??, membru Export Forum.
Ce este de f?cut
Cea mai bun? solu?ie este egalizarea vârstei de pensionare dintre femei ?i b?rba?i, înc? din 2013. În prezent, aceasta este de circa 64 de ani la b?rba?i ?i de 59 de ani la femei. Ulterior, vârsta ar urma s? creasc? pentru ambele sexe la 65 de ani.

  • PROMISIUNI ELECTORALE: Pensiile vor fi indexate de anul viitor

Nivelul pensiei ar ajunge peste 20 de ani la circa 35% din salariul mediu, dar poate cre?te prin reducerea evaziunii. Din taxe principale România încaseaz? acum doar 33% din PIB, fa?? de 50%, media UE.
Reducerea evaziunii s-ar putea face prin sc?derea impozitelor. „Este vorba de plafonarea bazei ?i de reducerea contribu?iei. O mul?ime de venituri ar veni astfel la lumin?. În prezent, sute de mii de salarii sunt declarate la nivelul minim, iar restul se încaseaz? în mân?”, a spus pentru EVZ consultantul fiscal Gabriel Biri?.

  • O nou? palm? dat? de FMI Guvernului. Pensiile militare NU POT FI MAJORATE

Dezastrul din sistemul de pensii
Anul trecut, bugetul de pensii a avut un deficit de circa 13 miliarde de lei, ceea ce reprezint? peste 50% din deficitul bugetului general consolidat al României. Cu toate acestea, România are unul din cele mai mari niveluri de impozitare a muncii din Uniunea European?. Ceea ce se colecteaz? este îns? extrem de redus din cauza evaziunii dar ?i a gradului mic de ocupare în rândul popula?iei, spun speciali?tii.