Având în vedere faptul ca depozitele populației la bănci au crescut cu 8,8% în ultimele 12 luni, respectiv 5,2% în termeni reali, ar fi benefic ca o parte din sumele economisite să se îndrepte și spre investiții în fondurile de pensii facultative, care asigură un venit suplimentar la pensie, în condițiile unui randament ridicat pe termen lung și o dispersie prudentă a riscului.

Concomitent, ar trebui avut în vedere și un calendar de creștere graduală a contribuțiilor, ceea ce ar genera pe termen lung majorarea cuantumului pensiei private”, a declarat Armeanu.

„În luna septembrie, rata de rentabilitatea a fondurilor de pensii Pilon II a depășit rata inflației (4,3%), cu un procent ce variază între 0,43% si 1,52% si este, totodată, mai ridicata decât dobânda pe un an la depozitele la termen.

Rata anuala de creștere a activelor a fost de 26,15%, demonstrând că sistemul de pensii administrat privat a atins un nivel sustenabil de dezvoltare și se află într-o perioadă de consolidare și de stabilitate, în condițiile în care activele nete au depășit 13 miliarde euro în luna septembrie”, mai punctează vicepreședintele ASF.

Armeanu a mai susține că fondurile de pensii private au contribuit la dezvoltarea pieței de capital și indirect la creșterea economica, prin redirecționarea eficienta a resurselor financiare disponibile.

„Ponderea investițiilor în acțiuni tranzacționate pe piața de capital din Romania este în jur de 20% din activul total și se ridică la o valoare de aproximativ 2,5 miliarde euro, asigurând un anumit grad de reziliența a pieței si contribuind la atingerea statutului de piața emergenta.

Din perspectiva duratei obligațiilor, fondurile de pensii au de regula un comportament investițional contra-ciclic, care atenuează șocurile in perioade cu volatilitate ridicata a piețelor de capital, conducând la echilibrarea pieței si asigurarea stabilității financiare”, a explicat Dan Armeanu, scrie Ziare.com.