Născut în anul 1930 în comuna Dumbrava, județul Mehedinți (împlinise pe 20 februarie a.c. venerabila vârstă de 90 de ani), Alexandru Boboc a absolvit Facultatea de Filosofie, Universitatea din București în 1957. Întreaga sa carieră pedagogică de peste șase decenii a fost strâns legată de Facultatea de Filosofie din București, domnia sa parcurgând la Catedra de Istorie a Filosofiei, imediat după absolvire, toate treptele recunoașterii universitare: asistent, lector, conferențiar și, din 1972, profesor universitar.

De-a lungul excepționalei sale cariere universitare, Alexandru Boboc a îndrumat cu talent și generozitate, științifică și umană, mii de studenți și doctoranzi ai Facultății de Filosofie.

Cu o vastă cultură clasică în domeniul istoriei filosofiei, îndeosebi al filosofiei moderne și contemporane, Alexandru Boboc a semnat un număr impresionant de volume (peste 30 de cărți de autor, începând cu lucrarea Kant și neokantianismul din 1968), precum și sute de articole și studii științifice, care i-au fost publicate în reviste din țară și străinătate. Chiar în acest an au văzut lumina tiparului două lucrări (una despre Nietzsche și alta despre Heidegger la Editura Paideia din București), iar o a treia carte, intitulată Logos și Melos, fiind în curs de tipărire la Editura Academiei Române.

A fost un traducător neobosit al operelor marilor filosofi moderni și contemporani: Kant, Hegel, Descartes, Leibniz, Rousseau, Schopenhauer, Scheler, Cassirer, Nietzsche, Dilthey, Husserl, Hartmann, Carnap, Heidegger, Gadamer.