De data aceasta, CEDO a ales să sancționeze lipsa de coordonare și de coerență în activitatea instituțiilor publice în raport cu persoanele care le folosesc serviciile.

Au existat situații în care oamenii au primit informații contradictorii cu privire la îndeplinirea corectă a anumitor proceduri. Recent, într-o cauză judecată de CEDO, s-a decis că România trebuie să plătească despăgubiri de 10.000 de euro unor persoane pentru activitatea administrativă deficitară!

Conform avocatnet.ro, decizia CEDO a fost dată în cauza Convertito și alții contra României și a vizat anularea diplomelor de licență ale unor studenți cărora, inițial, le fusese creată așteptarea legitimă că dosarele lor de înscriere la facultate erau în regulă. După o anumită perioadă de timp, însă, o altă instituție decât cea care confirmase corectitudinea dosarelor a dispus anularea lor, pe criterii administrative!

Situațiile cu pricina s-au derulat în 2003 și în 2004. Câțiva studenți străini s-au înscris la o universitate din țară, dar fără a avea scrisori de acceptare din partea Ministerului Educației, așa cum prevedeau formalitățile. Scrisorile au sosit mult mai târziu, după ce studenții își începuseră studiile. Chiar dacă existau aceste neregularități administrative, studenții și-au putut susține examenele finale, iar după absolvire au primit și diplome de licență.

Problema a apărut când Ministerul Educației a cerut anularea diplomerlor din cauza lipsei respectivelor scrisori de acceptare!

Cazul a ajuns pe masa CEDO, iar acolo s-a constatat că două instituții publice competente, care puteau lua decizii pentru studneți, s-au contrazis, de suferit având numai titularii diplomelor.

Judecătorii Curții Europene au sancționat România pentru decizia de anulare a diplomelor, dictând să fie achitate studenților despăgubiri de 10.000 de euro.