Toate aceste ţări au comunicat măsurile naţionale adoptate pentru transpunerea normelor UE în legislaţia naţională.

UE avertizează Polonia

Polonia a rămas însă restantă la acest capitol. CE a solicitat acestui stat să se conformeze în totalitate legislaţiei UE care protejează lucrătorii împotriva riscurilor pe care le prezintă pentru sănătate expunerea excesivă la "radiaţii optice artificiale", precum echipamentele laser şi UVA.

Polonia nu a transmis deocamdată Comisiei nicio notificare cu privire la măsurile de transpunere adoptate în vederea introducerii acestor cerinţe în legislaţia naţională, motiv pentru care Comisia trimite un aviz motivat autorităţilor poloneze, prin care li se solicită să respecte obligaţiile legale.

Ce presupune directiva privind radiaţiile optice

Directiva privind radiaţiile optice (2006/25/CE) stabileşte cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de radiaţiile optice, în special vătămarea ochilor şi a pielii.

Radiaţiile optice pot apărea atunci când angajaţii sunt expuşi la lasere, UVA şi alte forme specifice de lumină artificială vizibilă sau invizibilă. Acestea sunt periculoase pentru sănătate şi siguranţă în sectoare precum prelucrarea metalelor şi sudură, unde laserele şi alte dispozitive sunt utilizate în mod regulat în procesul de lucru.

Directiva prevede limite de expunere bazate pe efectele dovedite asupra sănătăţii şi pe consideraţii biologice.