Evenimentul Zilei > Actualitate > Riscăm să pierdem jumătate de miliard de euro în 2018 în Programul Operațional Regional
Riscăm să pierdem jumătate de miliard de euro în 2018 în Programul Operațional Regional

Riscăm să pierdem jumătate de miliard de euro în 2018 în Programul Operațional Regional

Risc de dezangajare de jumătate de miliard de euro în 2018 in Programul Operațional Regional. Guvernul vrea să rezolve problema prin proiecte retrospective. Acesta are în plan modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Conform unui proiect de modificare a actului normativ publicat de MDRAP, suma FEDR posibil a fi dezangajată la nivelul POR în acest an este de 561,73 milioane de euro.

Nota de fundamentare a proiectului de OUG menționează că „ținta minimă de realizat pentru evitarea dezangajării fondurilor europene în anul 2018, la nivelul Programului Operațional Regional este în sumă de 858,8 milioane euro. Până în prezent, suma FEDR realizată la nivelul programului este în valoare de 60,84 milioane euro, din care 26,97 milioane euro au fost solicitați spre rambursare de la CE. Conform graficelor de depunere a cererilor de rambursare transmise de beneficiari, valoarea FEDR previzionată a fi declarată până la sfârșitul anului 2018 este de 236,23 milioane euro. Rezultă astfel o sumă FEDR posibil a fi dezangajată la nivelul Programului Operațional Regional în valoare de 561,73 milioane euro.

Proiecte retrospective/alternative doar dacă nu implică ajutor de stat/minimis

Soluția propusă de Guvern este utilizarea din nou a mecanismului proiectelor retrospective – decontarea în cadrul programului a unor cheltuieli eligibile deja efectuate de potențialii beneficiari ai proiectelor retrospective și includerea acestora în aplicații de plată către Comisia Europeană.  

Proiectul de Ordonanță prevede autorizare AM POR „să încheie contracte/ decizii/ ordine de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea în limita a 100% a sumelor alocate în euro aferente fiecarei axe prioritare din cadrul Programului operational regional pentru care se lansează apeluri de proiecte retrospective/ alternative în anul 2018, din Fondul european de dezvoltare regională şi cofinanţare de la bugetul de stat, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinaţie prin legile bugetare. Valoarea cumulată a apelurilor lansate nu poate depăși cu mai mult de 100% alocarea la nivelul fiecărei axe prioritare”. Această prevedere nu se aplică axelor prioritare și priorităților de investiții pentru care se aplică regulile ajutorului de stat/de minimis (prioritățile dedicate mediului privat).

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

pentru completarea articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Măsura pentru completarea prevederilor legale privind supracontractarea din cadrul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, este urgentă având în vedere riscul major de dezangajare a fondurilor europene la nivelul Programului Operaţional Regional la finalul anului 2018.

Măsura este necesară pentru a asigura cadrul legal aferent lansării unor apeluri de proiecte retrospective/ alternative, aflate în implementare la nivelul autorităţilor publice locale, care au cheltuieli deja efectuate şi care ar putea fi finanţate în cadrul axelor prioritare din Programul Operaţional Regional. Prin contractarea acestor proiecte, cheltuielile deja efectuate vor putea fi rambursate în acest an,

Măsura este necesară pentru a asigura cadrul legal necesar lansării unor apeluri de proiecte, în limita a 100% din alocare, deoarece limita specificată la art.12 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, a fost deja atinsă în cadrul axelor prioritare pentru care urmează să se lanseze apelurile de proiecte retrospective/alternative.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic – După alineatul (1) al articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alin. (11) – (12), cu următorul cuprins:

"(11)  Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se autorizează autoritatea de management pentru Programul operational regional să încheie contracte/ decizii/ ordine de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea în limita a 100% a sumelor alocate în euro aferente fiecarei axe prioritare din cadrul Programului operational regional pentru care se lansează apeluri de proiecte retrospective/ alternative în anul 2018, din Fondul european de dezvoltare regională şi cofinanţare de la bugetul de stat, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinaţie prin legile bugetare. Valoarea cumulată a apelurilor lansate nu poate depăși cu mai mult de 100% alocarea la nivelul fiecărei axe prioritare.

(12)  Prevederile alin. (11) nu se aplica axelor prioritare şi priorităţilor de investiţii pentru care se aplică regulile ajutorului de stat/de minimis."

PRIM – MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Programul Operațional Regional are în continuare una dintre cele mai slabe absorbții de fonduri europene – doar 0.37% din alocare la 2 februarie 2018 (cele mai recente date disponibile). 

 

Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News