Evenimentul Zilei > Actualitate > REVELA?IA AMAR? a lui Sean Penn: So?iile mele nu au fost îndr?gostite de mine!
REVELA?IA AMAR? a lui Sean Penn: So?iile mele nu au fost îndr?gostite de mine!

REVELA?IA AMAR? a lui Sean Penn: So?iile mele nu au fost îndr?gostite de mine!

Are dou? Oscaruri ?i trei nominaliz?ri la pre?ioasa statuet?, îi este recunoscut ?i apreciat talentul pe plan interna?ional. Dar recunoa?te c?-i lipse?te ceva...

„Nu mi-e ru?ine s? recunosc c? tot ce-mi doresc este s? fiu ?i eu iubit de cineva! Dac? privesc în trecut, realizez c? nu am avut parte de a?a ceva”, declar? în „Esquire” actorul în vârst? de 52 de ani.
C?s?torit (?I divor?at) cu Madonna, din 1985 pân? în 1989, ?i cu Robin Wright, din 1996 pân? în 2010, actorul spune c? „dup? divor?, toate adev?rurile ies la suprafa?? ?i asta te face s? te gânde?ti: ce dracu am f?cut? de ce am crezut c? merita s? investesc sentimente în aceast? persoan??” Privind în retrospectiv?, actorul crede c? aceste experien?e sunt, în cel mai bun caz, umilitoare ?i pot te pot transforma cu u?urin?? într-un introvertit.
Declara?ia lui este cauzat? ?i de suferin?a prin care a trecut când a divor?at de Robin, cu care are un fiu, Hopper, ?i o fiic?, Dylan Frances. În aprilie 2009, cei doi actori s-au separat, încercând o reconciliere o lun? mai târziu. În cele din urm?, în august, Robin Wright a înaintat cererea de divor?, anun?ând c? a fost o decizie mutual? ?i c? vor r?mâne prieteni. Legat de aceast? desp?r?ire, Penn declara: „Pentru mine, Robin este o fantom? acum. Am fost împreun? atâ?ia ani ?i acum… a disp?rut.