Evenimentul Zilei > Justitie > Restituirea imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă. Decizia CCR
Restituirea imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă. Decizia CCR

Restituirea imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă. Decizia CCR

Judecătorii de la Curtea Constituţională a României (CCR) au declarat neconstituţională Legea nr.165/2013 despre măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist.

Restituirea imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă. Decizia CCR. Agerpres transmite că este a doua oară când CCR declară neconstituţională Legea de restituire a imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă.

Judecătorii Curţii au admis, cu unanimitate de voturi, excepţia de neconstituţionalitate şi au constatat că sunt neconstituţionale prevederile art. 21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013.

Conform comunicatului de presă remis de CCR, Art. 21 alin.(6) a fost declarat neconstituţional. „Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în Romania, cu modificările şi completările ulterioare, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului şi a categoriei de folosinţă la data preluării acestuia.

Restituirea imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă. Decizia CCR

CCR, decizie în privința unei sintagme

Prin excepţie, în dosarele în care se acordă măsuri compensatorii titularului dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitorilor legali ori testamentari ai acestuia, iar dreptul de proprietate nu a fost tranzacţionat după preluarea abuzivă de stat a imobilului, evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin utilizarea grilei notariale valabile pentru anul precedent emiterii deciziei de către Comisia Naţională. Evaluarea se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu”, arată sursa citată.

Această lege a mai fost declarată neconstituţională la data de 7 octombrie 2020. Legea a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis pe 29 octombrie 2020. Ulterior, legea a fost adoptată în Parlament la propunerea deputatul Silviu Vexler, reprezentant al comunităţii evreieşti în Parlament.

„Potrivit legii, în baza cererii deţinătorului de puncte, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor emite, pe parcursul a 5 ani consecutivi, titluri de plată, în tranşe anuale egale, în limita valorii stabilite prin decizia de compensare.

Titlurile de plată se emit în ordinea cronologică a emiterii deciziilor de compensare. Potrivit unui amendament la acest articol, prin excepţie de la aceste prevederi, în situaţia în care deţinătorul de puncte este persoana certificată de entităţi desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene sau de statul de reşedinţă ca supravieţuitor al Holocaustului, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor emite un singur titlu de plată”, arată Agerpres.