După afișarea la avizier a întreținerii, proprietarii au 30 de zile să-și plătească dările, după care administratorul îl notifică, în scris, pe proprietarul care are plăţi restante. La rândul său, proprietarul are dreptul să ceară explicaţii cu privire la calculul cotei de contribuţie la cheltuielile Asociatiei de proprietari: poate să conteste calculul, în scris, în termen de 10 zile de la afişarea listei de plată.

 

Cartonaș galben

Dacă după 60 de zile la afișarea întreținerii, proprietarul tot nu și-a achitat datoriile, Asociaţia de proprietari îi poate aplica datornicului penalităţi care nu pot fi mai mari de 0,2% din datorie pentru fiecare zi de întârziere. Dacă nici așa proprietarul nu-și plătește restanțele la întreținere, peste încă 30 de zile de la aplicarea penalităților, adică după 90 de zile de la afișarea listei de întreținere, asociaţia de proprietari, prin preşedinte, are dreptul de a-l acţiona în instanţă pe datornic.

 

Executare silită

„Sentinţa dată în favoarea asociaţiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar din condominiu, poate fi pusă în executare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisă de Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare”, prevede legea. Adică proprietarul își poate pierde casa.

 

Apar asociațiile de chiriași!

Pentru prima oară, în lege apare posibilitatea ca chiriașii dintr-un bloc să-și înființeze o asociație „în scopul reprezentării intereselor lor în raporturile cu proprietarii, precum şi cu alte persoane juridice sau persoane fizice”. Asociațiile chiriașilor nu pot efectua modificări constructive în bloc sau în apartament, nu pot schimba destinaţia proprietăţii comune din bloc și nu pot înstrăina şi nu pot închiria bunurile sau spaţiile comune, fără acordul scris al proprietarului.

 

Cazuri de forță majoră

Atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai dintr-un anumit apartament, acel proprietar este obligat să le permită în termen de 5 zile, preşedintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului şi al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcţii/ reparaţii, accesul la el în casă.

„Fac excepţie cazurile de urgenţă când termenul pentru preaviz este de 24 de ore”, spune legea. În cazul în care proprietarul nu permite accesul în proprietatea sa, el răspunde civil şi penal, după caz, pentru toate prejudiciile create proprietarilor afectaţi.

 

Nu se mai oprește apa în bloc pentru câțiva rău-platnici

În cazul facturării individuale la nivel de proprietar, furnizarea serviciilor de utilităţi publice la nivelul întregului condominiu nu poate fi întreruptă/sistată temporar pentru neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de către unul sau mai mulţi proprietari. Furnizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice poate fi întreruptă/sistată temporar numai proprietarilor restanţieri, până la achitarea facturilor/sumelor restante, prevede legea.

 

 

Te-ar putea interesa și: