Evenimentul Zilei > International > Republica Moldova sărbătorește astăzi Ziua Suveranității. Ce s-a întâmplat în cei 32 de ani
Republica Moldova sărbătorește astăzi Ziua Suveranității. Ce s-a întâmplat în cei 32 de ani

Republica Moldova sărbătorește astăzi Ziua Suveranității. Ce s-a întâmplat în cei 32 de ani

Declarația de Suveranitate a fost adoptată în urmă cu 32 de ani, la data de 23 iunie 1990, de către deputații Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești.

Declarația a fost adoptată într-un context istoric complex, când mai multe state ale Uniunii Sovietice și-au declarat suveranitatea. Estonia a fost prima țară din fosta URSS care, în noiembrie 1988,  și-a declarat suveranitatea, fiind urmată de Lituania în aprilie 1989 și Letonia în iulie 1989. Între timp, Lituania și-a declarat independența de stat pe 11 martie 1990. Declarația de Suveranitate a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești fusese precedată de asemenea de cea a Georgiei din 26 mai 1990 și a Rusiei din 12 iunie 1990.

Potrivit istroicilor moldoveni, adoptarea Declarației de Suveranitate a fost prima victorie importantă a forțelor democratice în lupta lor pentru renaștere și eliberare națională. Declarația de Suveranitate stipulează că suveranitatea RSS Moldova este unica și necesara condiție a existenței statalității Moldovei. În acest document este afirmată supremația legilor RSS Moldova asupra celor unionale, se instituie cetățenia și se prevede dreptul suveran de a menține relații diplomatice cu toate țările lumii.

Republica Moldova sărbătorește  Ziua Suveranității

În același timp, documentul stipulează caracterul unitar și indivizibil al statului. Totodată, este remarcat faptul că „pământul, subsolul, apele, pădurile și alte resurse naturale aflate pe teritoriul RSS Moldova, precum și întregul potențial economic, financiar, tehnico-știinţific, valorile patrimoniului național” sunt declarate „proprietatea exclusivă necondiționată a RSS Moldova”.

La sfârșit, articolul 13 al documentului stipula că „prezenta Declarație servește drept bază pentru elaborarea noii Constituții a RSS Moldova, perfecționarea legislației republicane și ca poziție a RSS Moldova pentru pregătirea și încheierea Tratatului unional în cadrul comunității statelor suverane”. Declarația de Suveranitate a fost votată cu o singură abținere.