Evenimentul Zilei > Economie > Reprezentantul Poloniei în Comisia European? îi face SCHIZOFRENICI pe nem?i
Reprezentantul Poloniei în Comisia European? îi face SCHIZOFRENICI pe nem?i

Reprezentantul Poloniei în Comisia European? îi face SCHIZOFRENICI pe nem?i

Negocierile privind bugetul european pentru perioada 2014-2020 arat? o tendin?? spre ”schizofrenie” din partea unor state ?i sunt purtate în detrimentul interesului european, a declarat comisarul european pentru buget, Janusz Lewandowski, citat de Agerpres.

”Pozi?ia mai multor state este schizofrenic?, deoarece ele taie (cheltuieli) în sectoare pe care le-au prezentat drept prioritare pentru cre?tere ?i crearea de locuri de munc? în Europa”, a subliniat el.

”În acela?i timp, ele descoper? lipsuri în re?elele de infrastructur? pentru transporturi, energie ?i comunica?ii care impun sute de milioane în investi?ii dac? se vrea crearea unei veritabile re?ele europene”, a ad?ugat el.

Lewandowski nu ?i-a ascuns am?r?ciunea fa?? de turnura luat? de negocieri în timpul summitului consacrat la sfâr?itul s?pt?mânii trecute bugetului UE pentru 2014-2020.

?efii de stat ?i de guvern nu au reu?it s? ajung? vineri la o în?elegere dup? ce au refuzat un compromis de reducere a bugetului cu 75 de miliarde de euro fa?? de propunerea Comisiei Europene, deoarece mai multe ??ri mari cer t?ieri suplimentare. Ei au convenit asupra unui nou summit la începutul anului 2013.
Germania, campioana austerit??ii în UE

”Majoritatea ??rilor cer în continuare reduceri suplimentare, în ciuda cadourile f?cute în timpul negocierilor, îns? acest lucru nu este posibil, deoarece suntem la limita a ceea ce este fezabil”, a dat asigur?ri Janusz Lewandowski. ”Nu sunt mul?umit de propunerea lui Herman Van Rompuy”, a afirmat el.

Janusz Lewandowski este extrem de sever la adresa unor state, ale c?ror contradic?ii le critic?. ”To?i cei care cer reduceri î?i ap?r? propriile interese: Finlanda vrea reduceri, dar vrea ?i bani pentru zonele pu?in populate din nordul ??rii; Germania vrea reduceri, îns? vrea bani pentru estul ??rii; Fran?a vrea bani pentru a majora anvelopa ajutoarelor directe pentru agricultori”, a spus el.

”Aici este paradoxul: s? vrei reduceri, în acela?i timp cu cre?terea propriilor anvelope” financiare, a mai precizat oficialul CE.