Evenimentul Zilei > International > Reguli pentru obținerea cetățeniei italiene. Ghidul actualizat pentru 2021
Reguli pentru obținerea cetățeniei italiene. Ghidul actualizat pentru 2021

Reguli pentru obținerea cetățeniei italiene. Ghidul actualizat pentru 2021

Autoritățile din Italia au elaborat noi reguli pentru obținerea cetățenii italiene pentru cetățenii statelor din Uniunea Europeană.

Reguli noi pentru obținerea cetățeniei italiene. Autoritățile din Italia au elaborat noul ghid pentru cetățenii UE care solicită cetățenia italiană, după cum relatează Gazeta Românească. Conform legii, cetățenii Uniunii Europene pot solicita și obține cetățenia italiană dacă îndeplinesc anumite cerințe de ședere, venituri și cunoaștere a limbii.

Conform noilor proceduri pot solicita cetățenia toți cetățenii din statele UE care au locuit în Italia în mod regulat, fără întrerupere, cel puțin 4 ani. O altă condiție este legată de venituri. Solicitanții trebuie să demonstreze venituri de cel puțin 8.263,31 euro. Acestea trebuie să crească la 11.362,05 euro, dacă au un soț în întreținere în întreținere și cu încă 516 euro pentru fiecare copil.

Cea de-a treia condiție impusă este de cunoaștere a limbii italiene, la nivelul B1, conform Cadrului european comun de referință.

Solicitarea de cetățenie poate fi transmisă online către Ministerul de Interne, Departamentul pentru Libertăți Civile și Imigrație pe următoarea pagină:

https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Cererea va fi transmisă Prefecturii competente, identificată în funcție de reședința solicitantului. Odată ce s-au înregistrat pe pagina de mai sus, solicitanții vor primi pe mail comunicările autorităților și vor verifica stadiul solicitării.

De menționat că pentru obținerea cetățeniei, trebuie achitată o taxă de 250 EUR, care trebuie plătită la Poste Italiane la numărul de cont curent 809020 în numele „Ministerului de Interne DLCI – cetățenie”. În cazul unui rezultat negativ al cererii, contribuția nu va fi returnată.

Reguli pentru obținerea cetățeniei italiene

Procedura de de obținere a cetățeniei prevede transmiterea unei cereri către Prefectura din raza de reședință. Aceasta o transmite la Ministerul de Interne însoțită de un raport întocmit de poliție. Ministerul de Interne solicit un aviz Consiliului de stat, iar dacă este pozitiv, emite o hotărâre pentru acordarea cetățeniei. Cetățenia se acordă în baza unui decret semnat de președintele Republicii.

În termen de șase luni, solicitantul trebuie să depună jurământ, în municipalitatea sa

Pentru cererile depuse după 22 octombrie 2020, procedura trebuie finalizată în termen de maximum trei ani. Este posibil ca termenul să fie prelungit, însă, la patru ani.

Documente solicitate de autorități

Solicitantul cetățeniei trebuie să prezinte anumite documente solicitate de autoritățile italiene.

1.Extras din certificatul de naștere, inclusiv toate detaliile personale. Pentru femeile care au dobândit numele soțului în urma căsătoriei, va fi necesar și certificatul de căsătorie.

2.Cazierul judiciar din țara de origine și din orice țară în care solicitantul a mai avut rezidență. Certificatul nu este necesar dacă solicitantul este înregistrat înainte de 14 ani și și-a menținut reședința neîntreruptă în Italia. Valabilitatea documentului: șase luni de la emiterea acestuia.

3. Titlu de ședere valabil.

4. Chitanța de plată a contribuției de 250 €

5. Timbru fiscal de 16 euro

Documente suplimentare solicitate

De asemenea, solicitanților li s-ar mai putea solicita și alte documente.

Este vorba despre certificatul de cetățenie italiană a părintelui sau strămoșului în linie dreaptă până la gradul al doilea. Decizia prin care a fost adoptat emisă de Tribunal.  Documentație referitoare la efectuarea serviciului, inclusiv în străinătate, ca angajat al statului. Certificat de recunoaștere a statutului de apatrid sau refugiat. Solicitantul trebuie să mai prezinte documente din care să rezulte veniturile sale și faptul că a locuit în Italia minim patru ani.

Reguli pentru obținerea cetățeniei italiene

De asemenea vor trebui să prezinte certificatul din care să rezulte că a absolvit examenul de limbă italiană. Acestea pot fi obținute doar de la instituții autorizate de Ministerul Educației, Universității și Cercetării:

  1. Universitatea Roma Tre (http://www.certificazioneitaliano.uniroma3.it/).
  2. Universitatea pentru Străini din Perugia – CELI (https://www.cvcl.it/).
  3. Universitatea pentru străini din Siena – CILS (https://cils.unistrasi.it/).
  4. Societatea Dante Alighieri – PLIDA (https://plida.it/).