Evenimentul Zilei > Justitie > „Regele asfaltului” i-a turnat pe cei care l-au ajutat. Nelu Iordache a revocat contractele cu avoca?ii s?i
„Regele asfaltului” i-a turnat pe cei care l-au ajutat. Nelu Iordache a revocat contractele cu avoca?ii s?i

„Regele asfaltului” i-a turnat pe cei care l-au ajutat. Nelu Iordache a revocat contractele cu avoca?ii s?i

Omul de afaceri Nelu Iordache, acuzat de deturnare de fonduri, a denun?at la DNA fapte grave de corup?ie f?cute de persoane cu func?ii de decizie.

Update ora 10.30 Nelu Iordache a revocat contractele cu avoca?ii s?i ale?i ?i a cerut Cur?ii de Apel Bucure?ti un termen pentru angajarea altor ap?r?tori. Recursul acestuia, privind arestarea preventiv? pentru 29 de zile, se va judeca pe data de 14 decembrie 2012.
Controversatul afacerist Nelu Iordache (45 de ani), zis "Regele asfaltului", arestat preventiv pentru deturnarea a ?ase milioane de euro din fondurile europene, a f?cut un denun? la DNA.
Motivul: el vrea s? colaboreze cu procurorii pentru a fi cercetat în libertate. Iordache va fi adus ast?zi la Curtea de Apel. El cere s? fie cercetat în libertate. În urm? cu o s?pt?mân?, afaceristul a adus "la cuno?tin?a organelor de urm?rire penal? comiterea unor fapte grave de corup?ie, implicând persoane ce au ocupat func?ii de decizie".
Detaliile apar în motivarea judec?torului, care a decis arestarea preventiv?. Potrivit unor surse judiciare, "Regele asfaltului" a dat declara?ii împotriva partenerului de afaceri, milionarul Gheorghe Cruceru, cercetat în acela?i dosar. Iordache de?ine 76% din societatea Romstrade, iar Cruceru are 24%.

  • TÂLHARI LA DRUMUL MARE

Potrivit procurorilor, dou? milioane de euro din fonduri europene, bani care trebuiau s? fie folosi?i pentru construc?ia autostr?zii N?dlac- Arad, au fost deturna?i de Romstrade ?i folosi?i pentru achizi?ia unor terenuri aflate în proprietatea lui Gheorghe Cruceru.
Apropiat de PNL
Detaliile din denun? nu au fost f?cute publice, îns? EVZ v? prezint? personajele cu influen?? care s-au intersectat cu afacerile lui Iordache. El este unul dintre apropia?ii PNL, partid pe care l-a sponsorizat.
În anul 2008, atunci când Ludovoc Orban conducea Ministerul Transporturilor, Romstrade a primit primele contracte de la Compania Na?ional? de Autostr?zi ?i Drumuri Na?ionale din România. În ultimii patru ani, el a primit contracte cu statul în valoare de 1,1 miliarde de euro.
În 2006, Iordache a fost cercetat la DNA într-un dosar de achizi?ii publice. Atunci, procurorii ar?tau c? afaceristul "?i-a creat ?i cultivat un grup de sprijin la nivelul Ministerului Transporturilor, Contruc?iilor ?i Turismului ?i al Aeroportului B?neasa", la care au aderat directori ?i secretari de stat.
Grup de sprijin pentru Nelu
Procurorii ar?tau, atunci, c? societ??ile lui Iordache erau favorizate la contractele date de Aeroportul B?neasa. El ar fi beneficiat de sprijinul lui Sorin Stoicescu – fost director al Avia?iei Civile – ?i a lui Sorinel Ciobanu – fost director general al Aeroportului B?neasa. Ace?tia l-au ajutat s? elaboreze caietul de sarcini ?i s? ob?in? în regim de urgen?? diferite autoriza?ii.
Despre al?i directori generali ai Aeroportului B?neasa, ?tefan Mladin ?i Florin Fulger, DNA ar?ta c? sunt "afla?i în cercul de rela?ii al lui Nelu Iordache". Asta dup? ce, cu ocazia unui contract, Romstrade a câ?tigat licita?ia ?i a reu?it performan?a s? primeasc? deconturi înainte de a efectua vreo lucrare.
Fo?ti directori la Autoritatea Aero­nautic? Civil? Român?, Florea Geic? ?i Adrian Preda, au cerut subordona?ilor care controlau aeronavele companiei lui Iordache s? nu consemneze deficien?ele identificate, fapte care ar fi atras inclusiv retragerea licen?ei de operare. În schimb, arat? procurorii, afaceristul le-ar fi asigurat celor doi achitarea cursurilor- care cost? zeci de mii de euro- de preg?tire ca pilo?i pe aeronavele Boeing B737.

Trezorierul PNL Giurgiu, "ag??at" în anchet?

Societatea controlat? de Vasile Stan, trezorierul PNL Giurgiu, apare în dosarul în care este cercetat Iordache. Construct Plus SRL îl are ca ac?ionar principal pe Stan ?i este administrat? de Carmen Floriana Eremia. Politicianul este angajat director în cadrul Prim?riei Giurgiu.
Din banii primi?i de la stat pentru construc?ia autostr?zii, Iordache a f?cut mai multe pl??i c?tre firma liberalului. Banii se întorceau în aceea?i zi la Romstrade, îns? în alt cont, cu men?iunea "plat? eronat?".
Inspectorii DLAF suspecteaz? aceste acte ca fiind false: "Având în vedere forma diferit? în care au fost transmise DLAF toate aceste documente de c?tre SC Romstrade SRL, pe de o parte, ?i de c?tre SC Construct Plus, pe de alt? parte, exist? indicii de fals în ceea ce prive?te toate facturile men?ionate anterior, emise de Construct Plus c?tre Romstrade ?i prezentate DLAF de c?tre aceasta din urm?".

Senatorul "Butoane", angajat Romstrade
Demnitari sau înal?i func?ionari au fost pe ?tatul de plat? al lui Iordache. Cel mai cunoscut caz este cel al senatorului de Giurgiu, Cezar M?gureanu, fost director în societatea Romstrade. Cunoscut drept senatorul "Butoane", din cauza leg?turilor cu interlopii din clanul "Butoane", parlamentarul este acuzat de DIICOT în dosarul "Zah?rul", într-o anchet? privind o fraud? de peste 100 de milioane de euro.
Fostul ?ef al CNADNR, Mihail Ba?ulescu, a fost demis din func?ie dup? o investiga?ie a "Evenimentului zilei". Anterior numirii în func?ie, el a fost angajat la societ??ile Romstrade ?i Jaypart, controlate de Iordache. DNA a descoperit c? fostul ?ef al departamentului de achizi?ii publice de pe Aeroportul B?neasa, Monica Conciu Tu?er, avea so?ul angajat consilier la Romstrade. În acela?i timp, fostul director economic al Aeroportului, Liliana Pop, era asociat? la o firm? care avea contract de consultan?? cu Romstrade.
CITI?I ?I:

  • „Regele asfaltului” Nelu Iordache, arestat pentru 29 de zile
  • Ministerul banilor, ?intit de procurorii mafio?i
  • Ghidul de ?iretlicuri al lui Nelu Iordache, REGE AL ASFALTULUI. Contractele dubioase cu statul ?i evaziunea fiscal? i-au adus milioane de euroToate drumurile „Regelui asfaltului” duc la DNA
  • RAPORT Ofi?erii DLAF au descoperit sute de falsuri în facturile Romstrade! Cine sunt complicii „Regelui Asfaltului”
  • Nelu Iordache ?i-a cump?rat avion din fonduri europene ca s?-?i transporte muncitorii