Anunțul a f ost făcut de T eatrul Național „I.L. Caragiale”: „După mai bine de 4 5 de ani de c arieră pe s cena Naționalului, «Țuc a» ne părăsește azi, lăsândune tot mai triști, lip siți de prezența s a impunăt oare, de f orța și de t alentul său incontestabil, de farmecul atâtor r oluri memor abile, de dăruirea s a remarcabilă în fiec are ap ariție s cenică”. Actriţa va fi înmor – mântată j oi, la or a 1 3.00, pe Aleea Artiştilor din Cimitirul Bellu.

În ac eeași zi, de la or a 10 .00, sicriul cu trupul neînsufleţit al artistei va fi depus în foaierul Sălii Mari a Naţionalului bucur eştean, pentru c a toţi cei care au îndrăgit-o să po ată să îşi ia rămas bun, pr ecizează sursa citată. Florina Cercel s-a năs cut pe 28 ianuarie 1943. A debutat ca actriţă pe s cena Teatrului Dramatic de Stat din Galaţi, în 1 964. A ctriţa a avut pest e 100 de r oluri în pest e cei 50 de ani de c arieră, în t eatru, film, teatru TV şi radio.

În 1 990 a primit pr emiul UNITER pentru cea mai bună interpretare f eminină, pentru r olul Vassa Jeleznova din spect acolul „ Vassa Jeleznova”, de M. Gorki, regia Ion Cojar, iar în 2002 a primit premiul Ministerului Culturii pentru c ea mai bună actriţă a anului, pentru rolul Anna Andreevna din spectacolul „R evizorul”, de N . V. Go gol, regia Serghei Cerkasski. Florina C ercel a f ost dec orată cu Or dinul N aţional Ser viciul Credincios în gr ad de Ca valer, iar în 2016 a primit o st ea pe Aleea C elebrităților din Bucur ești.

Te-ar putea interesa și: