Dstră în perioada 1992-2014, subsemnatul, Atanasiu Radu, declar prin prezenta că am prestat sus-numitele servicii între anii 1993-1994. Rog onor ziar să ne informeze despre eventuale întâlniri plenare cu organizația sau despre orice alte activități plănuite cu oamenii muncii din trecut! Trăiască „Evenimentul zilei!”.