Vrând-nevrând, Administrația Națională a Penitenciarelor va trebui să plătească deținuților care au găsit câștig de cauză la CEDO aproape 600.000 de euro. Aceasta după ce Curtea Europeană a dat câștig de cauză pușcăriașilor care au reclamat nerespectarea condițiilor de detenție.
Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Ioan Băla, a afirmat că sunt în evidența instituției 57 de hotărâri ale CEDO prin care statul român este obligat să plătească 578.995 de euro și respectiv 10.000 de franci elvețieni pentru nerespectarea acestor condiții.
”La nivelul ANP sunt în evidență hotărâri ale CEDO al căror obiect îl constituie încălcarea drepturilor persoanelor private de libertate prevăzute în Convenția Europeană în anul 2011, în 33 de astfel de hotărâri, statul român fiind obligat la plata sumei de 239.830 de euro și 10.000 de franci elvețieni în echivalentul monedei naționale. În același an, 2011, au fost înregistrate la nivelul instituției noastre un număr de 19 hotărâri care obligă statul român la plata a 278.615 euro, iar în 2012, până în prezent, avem cinci hotărâri în care statul este obligat la plata sumei de 60.550 de euro.
În sinteză, sunt în evidență 57 de hotărâri pe care statul român este obligat să le plătească, cumulând o valoare de 578.995 de euro și respectiv 10.000 de franci elvetieni”, a declarat Ioan Băla. El a precizat că ANP nu deține date certe referitoare la efectuarea concretă a plăților, întrucât punerea în executare a acestor hotărâri se face de Ministerul Finanțelor Publice, care transmite în momentul în care primește hotărârea CEDO către instituția culpabilă solicitarea de a-i pune la dispoziție materiale de cercetare, măsurile luate, dacă sunt persoane vinovate pentru aspectele imputabile, în vederea recuperării prejudiciului de la acestea.
”O să avem o întâlnire cu agentul guvernamental, cu reprezentanții Ministerului de Justiție și vicepreședintele Curții Europene a Drepturilor Omului și grefierul șef al Secției a treia de la CEDO în vederea analizării măsurilor care trebuie dispuse atât de către statul român, cât și ale statului în raport cu forurile internaționale, pentru a reduce numărul plângerilor pe care persoanele private de libertate în cazul nostru le fac către această instanta”, a mai spus Ioan Bala.