Evenimentul Zilei > Justitie > Protest al judecătorilor de la Curtea de Apel Constanța prin suspendarea activității
Protest al judecătorilor de la Curtea de Apel Constanța prin suspendarea activității

Protest al judecătorilor de la Curtea de Apel Constanța prin suspendarea activității

Adunarea Generală a judecătorilor de la Curtea de Apel Constanța a decis, cu majoritate de voturi, continuarea protestelor față de Ordonanța de Urgență 7/2019, prin suspendarea activității, în fiecare dimineață între orele 9:30-10:00, timp de 10 zile. Judecătorii constănțeni se delimitează astfel de scrisorile unor președinți de tribunale și curți de apel din țară, între care și șefii Tribunalului și Curții de Apel Constanța care îi reclamă pe magistrații protestatari la CSM.

Activitățile de judecată la Curtea de Apel Constanța au fost suspendate, astăzi, până la ora 10,00. Judecătorii Curții de Apel Constanța protestează astfel în continuare față de modificările aduse la legile justiției prin OUG 7 și 12/2019. Adunarea Generală a judecătorilor din Cadrul Curții de Apel Constanța, întrunită, ieri după amiază, la solicitarea unui număr de 32 de judecători a hotărât următoarele:

 

1.Susținerea în continuare a demersurilor în vederea abrogării dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.7/2019, cu excepția prevederilor privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a magistraților, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiar, apreciind că prin modul de adoptare, în lipsa oricăror consultări publice prealabile, actul normativ menționat este de natură să aducă atingere principiilor de legiferare consacrate prin Constituția României, principiilor ce stau la baza independenței justiției și a celor privind cooperarea loială între puterile statului;

 

2.Solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de a efectua demersurile necesare în vederea modificării și clarificării cadrului legislativ actual privind organizarea judiciară și statutul magistraților, în scopul eliminării prevederilor care pot genera vulnerabilități la adresa independenței magistraților, precum și prin asigurarea unui cadru normativ previzibil, bazat pe criterii obiective de selecție, de promovare și de eliberare din funcție a judecătorilor și procurorilor, precum și prin eliminarea oricăror măsuri discreționare, care pot afecta cariera magistraților;

 

3. Cu majoritate de voturi, respectiv 27, dispune continuarea măsurilor de protest și, în urma votului exprimat de un număr de 25 de judecători, stabilește ca măsuri de protest suspendarea activităților de judecată pentru o durată de 30 minute, in intervalul orar 09,30 – 10,00, cu excepția cauzelor urgente, în perioada 13.03.2019 – 22.03.2019 și aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri, inclusiv prin afișarea acesteia la loc vizibil în incinta instanței și comunicarea acesteia în presă;

 

4. Aduce la cunoștința opiniei publice că poziția exprimată de către conducerea Curții de Apel Constanța în cuprinsul scrisorii adresate Consiliului Superior al Magistraturii de către președinții și vicepreședinții curților de apel din România la data de 10.03.2019 nu reprezintă voința colectivului de judecători ai Curții de Apel Constanța, această opinie fiind exprimată în afara unui mandat acordat în baza unei adunări generale sau a altor forme de consultare internă.”