Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași a încheiat în perioada 29 mai 2006 – 27 mai 2013, 114 contracte comerciale și 27 de acte adiționale în valoare totală de 5.244.982 Lei (aprox. 1.190.000 Euro) cu cele două societăți comerciale de la care Adrian Constantin Covic, mama și soția acestuia au realizat venituri de natură salarială, în perioada fiscală 2006 – 2012. Astfel, de la Fresenius Medical Care Romania, a obținut venituri medicul Covic, ca urmare a prestării de servicii cu caracter de consultanță științifică în domeniul medical, în temeiul contractelor de consultanță științifică încheiate.
Funcții peste funcții

De la acceași firma, doctorul Covic a obținut venituri ca urmare a exercitării funcțiilor de coordonator centru, coordonator științific medical și medic primar-nefrologie și a prestării de către acesta de servicii cu caracter de consultanță științifică în domeniul medical, soția sa, ca urmare a exercitării de către aceasta a funcției de operator introducere, validare și prelucrare date, precum și mama acestuia, ca urmare a exercitării de către aceasta a funcției de medic primar. Adrian Covic a deținut, în cadrul Spitalului Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași, funcțiile de Director general (20.03.2003 – 15.04.2006) și Manager spital (29.05.2006 – 20.05.2012), în prezent deținând funcția de Șef al Secției Clinice de Nefrologie și Coordonator la Compartimentul de Medicină Internă (începând cu 21 mai 2012). De asemenea, începând cu data de 01.03.2012, Covic deține și funcția de Prorector al Universității de Medicină și Farmacie Iași.
Ignoranță maximă
El nu a depus declarații de avere și de interese în perioada exercitării funcției de Director general al Spitalului Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași și nici după data începerii exercitării funcției de Șef de secție în cadrul spitalului. Mai mult, în declarațiile de avere depuse în perioada 2007 – 2011, doctorul nu a menționat toate veniturile realizate. Covic a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare. Potrivit legii, „persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.