"Subsemnatul Ioan Iovescu vă supun atenţiei o solicitare de expunere la toate intrările în Palatul Parlamentului a "Noului Testament cu psalmi", donat de către Grupul Internaţional GIDEONS. În acest sens doresc să dispuneţi amplasarea unor suporturi la fiecare intrare, pe care să fie aşezate cele două tipuri de cărţi A5 şi A6 cu menţiunea "Gratuit"", scrie senatorul în solicitarea sa. 
 
Birourile permanente reunite au decis să trimită această propunere Comisiilor de cultură pentru un răspuns.