"Pentru legi şi pentru actele Parlamentului adoptate în şedinţe comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, precum şi pentru actele birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, respectiv pentru deciziile comune ale preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului, cheltuielile de publicare se suportă în mod egal din bugetele Camerei Deputaţilor şi Senatului, conform unei metodologii aprobate prin ordin comun al secretarilor generali ai celor două Camere", se menţionează în propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României.

Proiectul mai prevede că "pentru actele Camerei Deputaţilor şi actele Senatului, ale Birourilor permanente ale acestora şi pentru deciziile preşedinţilor celor două Camere, cheltuielile de publicare se suportă distinct din bugetul fiecăreia dintre acestea".

Iniţiatorii arată că, în prezent, cheltuielile sunt suportate de Camera Deputaţilor, ceea ce nu este în concordanţă cu principiul echităţii în repartizarea între cele două Camere ale Parlamentului a obligaţiilor financiare rezultate din activitatea de legiferare.

"În prezent, cheltuielile determinate de publicarea actelor Parlamentului sunt în sarcina Camerei Deputaţilor, măsură care, pe de o parte, nu este corelată cu norma juridică-cadru, prevăzută la art. 20 alin. 1 din Legea 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial, potrivit căreia cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial se suportă de către emitenţi, iar, pe de altă parte, nu este în concordanţă cu principiul echităţii în ceea ce priveşte repartizarea între cele două Camere ale Parlamentului a obligaţiilor financiare care derivă din activitatea de legiferare", susţin iniţiatorii, potrivit Agerpres.

Proiectul urmează să intre mai întâi în dezbaterea Senatului, iar Camera Deputaţilor este for decizional.