Evenimentul Zilei > Justitie > PROGRAM DE GUVERNARE. Curtea Constitu?ional? – lezat? printr-un singur cuvânt
PROGRAM DE GUVERNARE. Curtea Constitu?ional? – lezat? printr-un singur cuvânt

PROGRAM DE GUVERNARE. Curtea Constitu?ional? – lezat? printr-un singur cuvânt

Observa?i diferen?a foarte important? "de nuan??": institu?ia Avocatului Poporului trebuie înt?rit?, în timp ce Curtea Constitu?ional? trebuie depolitizat?. Guvernul USL-ist are prioritate clarificarea statutului procurorului. Sursele EVZ spun c? se urm?re?te scoaterea procurorilor din rândul magistra?ilor

Dup? ce ?i-a luat scatoalca pentru modul în care a ac?ionat în var?, punând în pericol democra?ia, Guvenul Ponta II anun?? acum m?suri legislative menite s? determine înt?rirea statului de drept.
Dou? dintre aceste m?suri vizeaz? "înt?rirea" institu?iei Avocatului Poporului ?i "depolitizarea" Cur?ii Constitu?ionale.Curtea este lezat? prin simpla folosire a acestui cuvânt, în contextul în care de?i numirea Avocatului Poporului se face politic, despre aceast? institu?ie se spune doar c? trebuie "înt?rit?"
Un alt punct care stârne?te îngrijorare în rândurile justi?iei este cel care prevede m?suri pentru "clarificarea statutului procurorilor ?i rolul Ministerului Public raportate la dispozi?iile constitu?ionale". Sursele EVZ spun c? se urm?re?te scoaterea procurorilor din rândul magistra?ilor "pentru a putea avea controlul asupra dosarelor".
"Nu mai pot influen?a instan?ele, judec?torii sunt inamovibili ?i independen?i. Prin urmare dac? ob?ii controlul asupra procurorilor, sco?ându-l din rândurile magistra?ilor, atunci se poate ob?ine un control asupra dosarelor care pleac? sau nu mai pleac? spre instan?e!", ne-au declarat surse din sistemul judiciar, sub protec?ia anonimatului. Sistemul judiciar a fost de altfel avertizat înc? din var?, pe canal vertical, de la locale c?tre centru, c? se inten?ioneaz? "transformarea procurorului într-un fel de func?ionar al statului". "S-a mers pe t?cute ca s? treac? alegerile!", spun sursele citate.
Pentru ca acest lucru s? fie pus în practic? este clar c? vor fi modificate, din nou, legile justi?iei ?i va fi revizuit? Constitu?ia.  Mai ales c? dup? scandalul numirilor în func?iile din Parchete, Guvernul Ponta II ?i-a trecut, de data asta pe bun? dreptate, ca prioritar? "instituirea unui mecanism de numire în func?iile de conducere din cadrul Ministerului Public transparent ?i bazat pe criterii de profesionalism ?i integritate".