La reuniunea Consiliului Ecofin, care a avut loc astăzi la Bruxelles, a fost prezentat miniştrilor de finante UE raportul Comisiei Europene privind mecanismul de alertă, publicat în data de 14 febuarie. Raportul marchează primul pas în implementarea noii proceduri de supraveghere pentru prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice.

Pe baza rezultatelor raportului, Comisia consideră necesară trecerea la elaborarea unei analize aprofundate pentru 12 state: Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Franţa, Italia, Cipru, Ungaria, Slovenia, Finlanda, Suedia şi Marea Britanie, informează un comunicat de presă al Ministerului Finanţelor Publice (MFP). O discuţie mai detaliată pe acest subiect va avea loc la următoarea reuniune a Consiliului Ecofin, în luna martie.

Ce poziţie are România

România susţine necesitatea adoptării de măsuri pentru întărirea coordonării economice şi a consolidării fiscale la nivelul zonei euro, conform poziţiei prezentate de ministrul Finanţelor Publice, Bogdan Drăgoi.

Miniştrii de finanţe au discutat rezultatele reuniunii Eurogrup de ieri, în special rezultatele agreate privind programul cu Grecia. De asemenea, miniştrii de finanţe francez şi german au prezentat propunerea celor două state referitoare la cartea verde privind convergenţa fiscală între Franţa şi Germania.

Consiliul Ecofin a agreat propunerile Comisiei privind guvernanţa economică pentru zona euro, respectiv regulamentul privind stabilirea unor prevederi comune pentru monitorizarea şi evaluarea proiectelor de buget şi asigurarea corecţiei deficitului excesiv al statelor membre din zona euro şi regulamentul privind întărirea supravegherii economice şi bugetare a statelor membre care au întâmpinat sau riscă să se confrunte cu dificultăţi serioase în ceea ce priveşte propria stabilitate financiară în zona euro.

Consiliul Ecofin a adoptat concluziile referitoare la semestrul european 2012. România susţine accentul pus pe asigurarea sustenabilităţii fiscale, având în vedere că România deja a implementat o serie de reforme menite să asigure acest deziderat.

Au fost prezentaţi termenii de referinţă UE pentru reuniunea G20 a miniştrilor de finanţe şi a guvernatorilor băncilor centrale care va avea loc, în perioada 25-26 februarie, în Mexic.