Evenimentul Zilei > Social > Procedura de insolvență pentru persoane fizice. Pașii de urmat de către cei cu datorii foarte mari
Procedura de insolvență pentru persoane fizice. Pașii de urmat de către cei cu datorii foarte mari

Procedura de insolvență pentru persoane fizice. Pașii de urmat de către cei cu datorii foarte mari

Persoanele fizice care nu mai au resurse suficiente pentru a-și achita datoriile - la bănci sau la alte tipuri de creditori – pot solicita declanșarea procedurii de insolvență. Aceasta este prevăzută în legea nr. 151/2015. Cei interesați, care au nevoie de sprijin, în contextul majorării ratelor bancare și a creșterii inflației, se pot adresa Direcției de Insolvență a Persoanelor Fizice din cadrul ANPC. În cele ce urmează vă prezentăm pașii prevăzuți de lege în vederea declanșării procedurii de insolvență pentru persoane fizice.

În condițiile în care ratele bancare cresc de la o zi la alta, la fel ca și prețurile, iar românii întâmpină tot mai multe dificultăți în gestionarea situației, o soluție poate fi insolvența. Cei care nu pot face față plăților pentru datorii pot solicita declanșarea acestei proceduri, așa cum este prevăzută în Legea nr. 151/2015

„Prin procedura de insolvență a persoanelor fizice este reglementată situația în care datoriile persoanelor fizice pot fi reeșalonate pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire încă un an. Persoanele fizice care au bunuri sau venituri urmăribile și nu se încadrează pentru procedura pe bază de plan de rambursare, pot opta pentru procedura prin lichidare de active”, se arată într-un comunicat al ANPC.

Persoanele care doresc să ceară intrarea în insolvență trebuie să aibă datorii de un anumit nivel minim (sau maxim, dacă vorbim de procedura simplificată). Pragul acestora este prevăzut în Legea falimentului personal și se ridică la 15 salarii minime pe economie. În anul 2022, valoarea acestora a fost calculată la 38.250 de lei. Cu alte cuvinte cei care doresc să ceară intrarea în insolvență trebuie să aibă datorii de la acest nivel în sus. Ceilalți, care au datorii mai mici, de până în 10 salarii minime, pot opta pentru o procedură simplificată de insolvență.

Deschiderea procedurii de insolvență pentru persoane fizice presupune îndeplinerea unor condiții reglementate prin lege.

Sursa foto. ANPC

Procedura de deschidere a insolvenței

Persoanele fizice, aflate în situația de a nu-și mai putea achita datoriile și care intenționează să deschidă procedura de insolvență trebuie să urmeze o serie de pași preliminari. Aceștia sunt descriși mai jos, conform prevederilor din lege, într-o prezentare de pe site-ul Protecției Consumatorilor.

În primul rând, debitorul trebuie să notifice intenţia de deschidere a procedurii către fiecare dintre creditorii cunoscuți. În acest sens, va apela la orice mijloc de comunicare ce asigură confirmarea primirii notificării. Documentul trebuie trimis, conform legii, cu cel puţin 30 de zile înainte de data depunerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor sau a procedurii simplificate de insolvenţă.

În al doilea rând, datornicul trebuie să obțină și să atașeze cererii de deschidere a procedurii, dovada faptului că este angajat sau că desfăşoară o activitate producătoare de venituri. În cazul în care nu poate lucra sau are o capacitate redusă de muncă, trebuie să atașeze documente doveditoare în acest sens.  Pentru șomeri se solicită dovada faptului că nu au fost concediați din motive imputabile şi că au făcut toate demersuri pentru obţinerea unui alt loc de muncă.

Pașii pe care trebuie să-i urmeze un datornic

Tot în acest context, datornicul trebuie să anexeze cererii și documente care să ateste veniturile din muncă şi cele asimilate acestora, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie în cadrul asigurărilor sociale ori reprezentând o altă categorie de prestaţii sociale, precum şi orice alte venituri, inclusiv venituri cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuală şi dividende încasate într-o perioadă de 3 ani anterior depunerii cererii, precum şi o menţiune privind schimbările previzionate ale veniturilor în următorii 3 ani.

El mai trebuie să anexeze și copii ale declaraţiilor fiscale pentru ultimii 3 ani anterior formulării cererii, un extras de cazier judiciar şi cazier fiscal la zi şi un raport complet de la Biroul de Credit, emis cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii cererii. Dacă are un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale de bunuri, debitorul obţine, şi anexează şi un extras din Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale.

Odată obținute documentele, debitorul întocmeşte, şi anexează cererii de deschidere a procedurii insolvenței o propunere de plan de rambursare a datoriilor care conţine cel puţin sumele pe care consideră că le va putea plăti periodic creditorilor săi.

Sursa foto: Razvan Valcaneantu\EEC

Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice oferă asistență

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vine în sprijinul persoanelor fizice care nu mai au resurse pentru a-și acoperi datoriile. Cei aflați într-o astfel de situație pot apela la Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice din cadrul ANPC, potrivit unui comunicat al Autorității. Persoanele interesate să acceseze aceste proceduri se pot informa și de pe site-ul ANPC cu privire la procedura în sine și pașii de urmat.

„Dorim ca accesibilitatea procedurilor de insolvență a persoanelor fizice să fie cât mai la îndemâna consumatorilor, iar pentru aceasta și pentru alte lămuriri, îi așteptăm la sediile noastre din toată țara, pentru a le oferi consiliere gratuită și sprijin”, a transmis Ruxandra Badea, director al Direcției de Insolvență a Persoanelor Fizice din cadrul ANPC, conform sursei citate mai sus.

Conform Legii 151, o persoană fizică este insolventă atunci când nu mai are bani suficienți pentru a-și achita datoriile. Insolvența se prezumă dacă după trecerea unui termen de 90 zile de la data scadenței unei obligații debitorul nu și-a achitat datoriile către unul sau mai mulți creditori.