Guvernul a modificat, în ședința de joi seară (22 octombrie), actele normative cu privire la aceste măsuri de susținere economică pentru firmele mici și mijlocii. Conform noilor prevederi din lege, suma de 2.500 lei plătită pentru fiecare lucrător care a lucrat în telemuncă în perioada stării de urgență, nu va fi acordată decât angajatorilor care au modificat datele privind raportul de muncă al salariatului și care au înscris informațiile în Registrul electronic de evidență a salariaților (REVISAL).

„Suma prevăzută (…) se acordă (…) angajatorilor care au transmis, în termenul legal prevăzut la art.4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, datele privind elementele raportului de muncă prin care s-a stabilit desfășurarea activității în regim de telemuncă”, se arată în ordonanța de urgență adoptată de Guvern, conform profit.ro.

H.G. nr. 905/2017, la care se face referire la ordonanță, stabilește că orice modificare a datelor se transmite în REVISAL cu cel mult o zi înainte de producerea modificării.

„Excepție fac situațiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotarări judecatorești, când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunoștință de conținutul acesteia”, se arată în Hotărârea de Guvern.

Pentru ce sunt cei 2.500 de lei

La sfârșitul lunii iulie, Guvernul a decis să acorde un sprijin în valoare de 2.500 lei pentru fiecare angajat care a lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență. Sumele sunt destinate pentru achiziția de echipamente IT necesare desfășurării activității de telemuncă și sunt plătite salariaților, prin intermediul angajatorilor.

Conform actului normativ privind alocarea celor 2.500 de lei, banii sunt plătiți o singură dată, în baza unei solicitări, până la 31 decembrie 2020, pentru angajații care au lucrat cel puțin 15 zile regim de telemuncă, în perioada stării de urgență.

În termen de 30 de zile de la alocarea sumelor, angajatorul are obligația de a transmite la ANOFM toate documentele justificative cu privire la bunurile și serviciile achiziționate. În cazul în care această condiție nu este respectată, banii trebuie returnați integral.