"Potrivit Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucureşti adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal următor. Conform articolului 491 alin.1 şi alin. 2 din Codul fiscal, nivelul impozitelor şi taxelor locale se indexează, anual, până la 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior. Având în vedere faptul că prevederea legală este imperativă, instituţia noastră a pus în dezbatere publică proiectul de impozite şi taxe locale pe anul 2020 ce prevede indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale cu un coeficient de inflaţie de 4,6%", se arată într-un comunicat al PMB.

Conform aceleiaşi surse, creşterile pentru locuinţe persoane fizice rezidente sunt de 4-7 lei garsonieră; 4-9 lei apartament cu 2 camere; 7-12 lei apartament cu 3 camere; 9-18 lei apartament cu 4 camere, potrivit agerpres.ro

Creşterile pentru mijloacele de transport se diferenţiază în funcţie de capacitatea cilindrică. Astfel, pentru autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 2000 cmc nu există creştere, întrucât coeficientul de indexare este mic, iar pentru autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cmc creşterile variază, între 10 şi 294 de lei.

"Nivelul impozitului pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone nu a fost indexat, întrucât nivelul impozitului a fost prevăzut la punctele 94 şi 95 din O.U.G. nr.79/ 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015. Mai mult decât atât, facem precizarea că, potrivit prevederilor Legii nr. 52/ 2003 privind transparentă decizională în administraţia publică, proiectul de act normativ este necesar a fi adus la cunoştinţă publică cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice", menţionează PMB.