Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară transmite că primăriile au posibilitatea de a realiza anumite lucrări de cadastru cu ajutorul propriilor angajați. Pentru ca aceste proiecte să poată fi demarate, angajații primăriei trebuie să fie autorizați de ANCPI, se  arată într-un comunicat postat pe site-ul companiei.

„Persoanele fizice autorizate în categoria E pot executa lucrări de specialitate numai la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale la care sunt angajate”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul companiei.

Conform Ordinului ANCPI 107/2010, lucrările pe care le pot executa deținătorii unei autorizații de categorie E sunt:

 • planuri parcelare;
 • planuri de încadrare în tarla;
 • planuri de situație pentru studii de prefezabilitate și/sau fezabilitate și pentru rețele edilitare locale.

Primăriile pot efectua lucrări cadastru cu ajutorul propriilor angajați

Pentru a putea obține autorizarea ANCPI pentru categoria E, angajații primăriilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă cel puțin studii medii și să transmită la ANCPI un dosar de autorizare, ce va conține următoarele documente:

 • o cerere-tip pentru autorizare;
 • curriculum vitae;
 • o listă a lucrărilor de specialitate realizate și a celor la care a participat, specificând: denumirea lucrării, zona în care aceasta este amplasată, perioada de execuție, suprafața aproximativă a lucrării, tipul lucrării;
 • diplome de studii însoțite de documentul privind curricula școlară, titluri științifice, cursuri de pregătire și perfecționare, certificate care atestă pregătirea profesională în domeniul de specialitate, în copie;
 • documente de atestare a experienței profesionale, cum ar fi: carnet de muncă, adeverințe, extras din Registrul general de evidență a salariaților sau alte documente astfel încât să poată fi făcută echivalarea cu una dintre categoriile de autorizare, în copie;
 • un certificat de cazier judiciar, în copie, iar pentru cetățenii străini, alt document echivalent emis conform prevederilor legale ale statului din care provine solicitantul;
 • un certificat de cazier fiscal, în copie, iar pentru cetățenii străini, alt document echivalent emis conform prevederilor legale ale statului din care provine solicitantul;
 • dovada achitării taxei de autorizare, în copie;
 • buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, în copie, valabile.