Terenul are 24.700 mp, aparţine domeniului privat al statului şi va fi pus la bătaie pentru următoarele instituţii: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), Parchetul ICCJ, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Curtea Constituţională (CC), Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Comisia Naţională de Valori Mobiliare (CNVA) şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA). În prezent, cele şapte instituţii îşi desfăşoară activitatea în sedii improprii şi au cerut de la guvern sedii noi sau spaţii pentru construirea altora.