Evenimentul Zilei > Justitie > Candida?ii Monei nu au convins niciun membru CSM. Procurorii Irimie ?i Ni?u au primit numai votul lui Pivniceru. ”E zero barat!”
Candida?ii Monei nu au convins niciun membru CSM. Procurorii Irimie ?i Ni?u au primit numai votul lui Pivniceru. ”E zero barat!”

Candida?ii Monei nu au convins niciun membru CSM. Procurorii Irimie ?i Ni?u au primit numai votul lui Pivniceru. ”E zero barat!”

Sec?ia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a respins propunerile Monei Pivniceru pentru ?efia DNA ?i a Parchetului General. Europarlamentarul PD-L Monica Macovei cere demisia ministrului justi?iei ?i asumarea de c?tre Pivniceru a acestui e?ec r?sun?tor.

UPDATE ORA 16:42 ”Ministrul Mona Pivniceru trebuie s?-?i asume r?spunderea propunerilor înaintate CSM, s? se ru?ineze de modul în care s-au prezentat ?i s? î?i dea demisia”, a declarat Monica Macovei.
UPDATE ora 16:15 Sec?ia pentru procurori a dat aviz negativ în cazul celor dou? candidaturi. ”Scorul” a fost de 5-1, decizia fiind luat? cu unanimitatea voturilor procurorilor prezen?i. Cei doi au fost vota?i numai de Mona Pivniceru.
Sec?ia pentru procurori a CSM a intrat în deliber?ri pentru a da un aviz consultativ în cazul celor doi candida?i
UPDATE ora 14:44 Daniel Morar: Da?i-mi un motiv pentru care dumneavoastr? merita?i s? fi?i procuror general, ceva remarcabil f?cut de dumneavoastr?. Ce dosare importante a?i f?cut? R?spunsul lui Ni?u: domnul procuror general, de ce face?i diferen?e între procurori? Dumneavoastr? crede?i c? din postura de prim adjunct a? fi putut face acest lucru?
Ni?u îi acuz? pe membri Sec?iei c? sunt reticen?i la reform?. La insisten?ele lui Morar, reia câteva dintre teme din proiectul de management, f?r? a convinge. Daniel Morar îl întreab? ce rezultate a avut ca ?ef al Sec?iei de Urm?rire Penal?. Ni?u nu ?tie r?spunsul care vine de la fostul ?ef al DNA: 0.
Morar îl întreab? cum a ob?inut terenul de 8000 de metri p?tar?i trecut în declara?ia de avere. ”Nu în?eleg de ce mi se pune o asemenea întrebare acum ?i aici. Am f?cut o cerere împreun? cu alte 78 de persoane”, r?spunde Ni?u.Terenul cu pricina a fost primit în baza certificatului de revolu?ionar pe care candidatul îl posed? ca urmare la participarea la Revolu?ia din decembrie 1989. Pe atunci, Ni?u era militar în termen ?i a folosit armamentul din dotare la ordinele superiorilor.
Schmidt H?ineal?: Avea?i vreo func?ie în Ministerul Public atunci când a?i f?cut respectiva cerere? Da, a fost r?spunsul candidatului.
UPDATE ora 14:15 Oana Schmidt H?ineal? îl întreab? pe Ni?u dac? ar fi dispus s? cear? acte dintr-un dosar unui subaltern de la DNA, de exemplu. Dup? mai multe explica?ii, Ni?u a declarat c? un procuror ?ef nu are voie s? cear? niciun act din dosar de la procurorii din subordine.
H?ineal? îl întreab? care era programul candidatului de lucru pe când era adjunct al procurorului general, câte ore pe zi muncea ?i la ce or? a plecat cel mai târziu de la munc?. Ni?u a refuzat s? r?spund?, considerând întrebarea o jignire. S-a mul?umit s? aprecieze c? munca procurorilor nu este normat? ?i a dat garan?ii c? are rezisten?a necesar? la stres.
Întrebat de ce nu a aplicat solu?iile proiectului managerial pe când era adjunctul lui Kovesi, acesta a ar?tat c? o parte dintre ele au fost propuse fostei conduceri, unele fiind puse deja în practic?.
UPDATE ora 14.00 Nu cred c? avem capacitatea de a prelua poli?ia judiciar? în acest moment. Propun înfiin?area unei structuri a poli?iei judiciare în cadrul MAI, dup? modelul DIICOT. Nu po?i s?-i ceri unui procuror s? supravegheze nu ?tiu câ?i poli?i?ti. În acela?i timp, nu am preten?ia c? e solu?ia cea mai bun?. Cre?terea num?rului de procurori nu-i o solu?ie. La num?rul de procurori st?m foarte bine.
Procurorul este magistrat ?i a?a trebuie s? r?mân?. În plus, continu? s? fac? parte din autoritatea judec?toreasc?. A fi procuror general înseamn? a fi conduc?torul unei echipe. 
UPDATE ora 13 40 Candidatul militeaz? pentru procurori specializa?i pe diferite segmente. Pe de alt? parte, ”practicile neunitare trebuie rezolvate într-un fel”. Candidatul c?tre vicepre?edintele CSM, Oana H?ineal?, în timpul interviului: nu trebuie s? v? strâmba?i. ”Nu m? strâmb la nimeni ?i v? rog s? nu mai face?i asemenea remarci”, r?spunde H?ineal?. 
UPDATE ora 13:31 Ni?u militeaz? pentru o conducere cât mai omogen? a structurilor de Parchet, dup? modelul DNA ?i DIICOT, ”resursele nu trebuie disipate”, a completat procurorul.
UPDATE ora 13.25 A început audierea procurorului Tiberiu Ni?u, candidatul pentru func?ia de Procuror General. Se arat? nel?murit de ce cre?te constant num?rul de dosare de solu?ionat. ”Nu am g?sit niciun studiu care s? explice acest fenomen”. Ni?u arat? c? în România, spre compara?ie cu alte ??ri, s-au înregistrat la nivelul anului 2010 18 trimiteri în judecat? pentru fiecare procuror, în timp ce în alte ??ri se înregistreaz? între 100 – 122 de dosare/procuror.
UPDATE ora 13.00 Chestionat de jurnali?ti cu privire la tirul întreb?rilor lui Daniel Morar, Irimie a declarat, dup? interviul în fa?a membrilor CSM: "Nu a fost acid, suntem colegi, suntem prieteni, nu m-a facut zob".
UPDATE ora 12.15 Ministrul Justi?iei, Mona Pivniceru, s-a declarat mul?umit? de presta?ia lui Ioan Irimie, pe care l-a propus pentru func?ia de ?ef al Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie, în fa?a Sec?iei de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
UPDATE ora 12.00 Interviul lui Ioan Irimie s-a încheiat. La ora 13.00 urmeaz? interviul cu Tiberiu Ni?u, candidat la func?ia de procuror general al României. Ioan Irimie a explicat c? în ultimul an nu a f?cut nici un rechizitoriu. "Nu am f?cut nici un rechizitoriu dar asta nu înseamn? c? nu am muncit", se scuz? acesta. Daniel Morar i-a r?spuns dur: „Când faci patru rechizitorii în trei ani ?i niciunul în ultimul an, nu v?d cum ai putea mobiliza pe al?ii. Cum ar ar?ta statistica DNA pe acest an, cu oameni care au lucrat în ritmul domnului Irimie? Zero barat!” 
Daniel Morar: Oamenii buni nu s-au înscris pentru ?efia DNA
UPDATE ora 11.50 Daniel Morar îl întreab? dac? i-a comunicat Monei Pivniceru c? a cerut revocarea lui în 2005, deoarece activitatea STA Cluj era foarte slab?. "Eu am fost delegat o perioad? la Bucure?ti, nu am nicio vin?. Trebuie s? m? în?elege?i", s-a scuzat Ioan Irimie. "Pe doamna ministru am v?zut-o la interviul pentru nominalizare. Nu am avut când s?-i spun", explic? aspirantul la ?efia DNA. Morar arat? c? la STA- Cluj în perioada în care era la conducere Irimie erau rezultate slabe. "2004 au fost patru inculpa?i, în 2005 un singur inculpat. Din 2006, dup? ce a?i plecat statisticile sunt foarte bune, 18-25 de inculpa?i. Sunt cifre foarte bune", sus?ine Daniel Morar. Mona Pivniceru sare, din nou, în ap?rarea lui Ioan Irimie.

Pivniceru c?tre procurori: O s? aleg dintre exotici!
Irimie: "Dac? vreau, pot s? repartizez dosarul unui alt procuror"
UPDATE ora 11.40 Ioan Irimie discut? în contradictoriu cu Daniel Morar privind statistica achit?rilor, dup? ce a încurcat mai multe date din ultimul bilan? de activitate. Irimie i se adreseaz? cu "domnul prim adjunct". Daniel Morar este prim adjunct al procurorului general al României ?i particip? la ?edin?a CSM în locul procurorului general al României.Irimie nu poate da explica?ii cu privire la modul în care în?elege s? degreveze activitatea procurorilor de num?rul mare de dosare. "Trebuie o reevaluare a tuturor dosarelor ?i concentrare pe dosarele care vor fi trimise în judecat?. Aceast? evaluare s? o fac? procurorul ?ef ?i procurorul care îl are în lucru", explic? Ioan Irimie. "Dac? vreau, pot s? repartizez dosarul unui alt procuror", arat? aspirantul DNA.
Contrele cu Daniel Morar
UPDATE ora 11.35 "Cât din activitatea DNA reprezint? anchetele prividn fraudele din fonduri europene?", l-a întrebat Daniel Morar. "Nu ?tiu!", a venit prompt r?spunsul. "V? r?spund eu, este nesemnificativ?", i-a spus Daniel Morar. "La nivelul DNA-ului exist? o problem? preg?tirea procurorilor?", continu? întreb?rile. "Nu, este ideea mea asta", a r?spuns Ioan Irimie."Eu nu critic activitatea unit??ii unde lucrez", s-a scuzat Irimie. "Restituirile dosarelor, sunt un  fenomen în activitatea DNA?", a continuat Daniel Morar. "Eu v? consider prieten. Statistica nu este relevant?. Hai s? nu discut?m de statitisc?. Dac? fac un dosar greu…", sare Ioan Irimie. "Citi?i raportul de activitate. Am spus ?i eu, e o problem? trebuie s? insist?m. Sunt ani în care am avut zero restituiri. Statistica este un foarte bun instrument de lucru", l-a contrazis Daniel Morar.
"Statistica prezentat? de Irimie este un banc"
De?i în raportul de activitate pe anul trecut al DNA este consemnat faptul c? zece la sut? din cauzele instrumentate de procurorii anticorup?ie au primit solu?ii de achitare, Ioan Irimie a afirmat c? cifra este de 20 la sut?. De asemenea, Irimie nu putut l?muri aspecte legate de cauzele privind fraudarea bugetului UE sau care ar fi abord?rile pentru a solu?iona acest gen de dosare. În acest context, Daniel Morar a indicat vulnerabilit??ile DNA pe domenii privind fraudrea proiectelor europene sau pe achizi?ii publice – prezentate de Ioan Irimie drept priorit??i ale sale. Despre statistica prezentat? de Irimie, Morar a spus c? e bun? ca banc.
CE NU ?TIA?I despre ?eful propus la DNA de Pivniceru: În 2005 a fost revocat din func?ie pentru LIPS? DE ACTIVITATE
UPDATE ora 10.50 "Nu doresc sub nicio form? s? se restrâng? competen?a DNA…Singura problem? pe care o voi urm?ri este de a completa schemele, la nivelul serviciilor teritoriale ?i la nivelul serviciului central, cu procurori", explic? Ioan Irimie.
INCOMPETEN?? Cea mai „tare”anchet? a lui Ioan Irimie, propus PROCUROR-?EF la DNA, e un FIASCO. Dosarul „Omu-Bu?teni”: ACHIT?RI în trei instan?e
Confuzii: Comisia European? ?i Consiliul Europei
UPDATE ora 10.30 Ioan Irimie a confundat Comisia European? cu Consiliul Europei, când s-a referit la Mecanismul de Cooperare ?i Verificare. Mona Pivniceru a s?rit în ap?rarea procurorului, iar pre?edintele Sec?iei de Procurori a CSM, Oana H?ineal?, amenin?? cu suspendarea ?edin?ei.Ioan Irimie este întrebat de ce s-a solicitat revocarea sa în 2005 din func?ia de ?ef al STA Cluj. "S-a cerut revocarea mea pentru management defectuos, de?i am avut rezultate concrete", se plânge magistratul. "Am vrut s? vin la CSM s? contest actul, dar am preferat s?-mi dau demisia. Dup? un an mi-am dat seama c? nu mai sunt dorit în DNA ?i am plecat la Parchetul Cur?ii de Apel Cluj", explic? Ioan Irimie. Pe de alt? parte, procurorul Ioan Irimie a afirmat c? este bine ca anchetatorii s? fie stimula?i financiar. "E foarte bine când ii dai la om ?i se bucur?, e foarte r?u când îi iei la om din drepturi", a spus candidatul pentru ?efia DNA.
Interviul poate fi urm?rit live pe site-ul www.csm1909.ro
UPDATE ora 10.20 "Fenomenul corup?iei afecteaz? siguran?a na?ional?", ?ocheaz?, prin declara?ia sa, Ioan Irimie. "Popula?ia este nemul?umit? de faptele de corup?ie", arat? Irimie. Procurorul arat? despre periculozitatea fraud?rii fondurilor europene. El arat? c? ar vrea specializarea procurorilor pe domenii de activitate. "Eu nu fac telejusti?ie! Persoanele cu gulerele albe încearc? ?i reu?esc s? timoreze denun??rorul ?i s? întoarc? probatoriul", sus?ine Ioan Irimie. El este nemul?umit de scurgerile de infoma?ii din DNA, care ar bulversa societatea ?i prejudiciaz? imaginea persoanei care este cercetat?."Sunt un om de bun? credin??, cu dragoste pentru sistemul nostru judiciar. F?când o glum?, îmi pare r?u c? DNA nu s-a creat când aveam 30 de ani", ?i- a încheiat prezentarea. Încep întreb?rile membrilor CSM.
"Nu am refuzat sarcinile de serviciu"
UPDATE ora 10.00 Sec?ia pentru procurori a CSM a început audierea procurorului Ioan Irimie."În 2005, procurorul ?ef DNA a cerut revocarea mea din func?ia de ?ef al STA -Cluj. Am decis s?-mi dau demisia din func?ie", ?i- a început interviul procurorul care vrea s? fie ?ef la DNA. "Nu am refuzat sarcinile de serviciu, acest lucru a fost ar?tat în rapoartele de evaluare", mai arat? Ioan Irimie. El spune c? a efectuat urm?rirea penal? în dosarul lui Gabriel Bivolaru, împreun? cu actualul ?ef al DNA, Daniel Morar. "Consider c? am o experien?? în prevenirea, descoperirea ?i sanc?ionarea actelor de corup?ie", ?i-a continuat interviul Irimie. "Voi avea în vedere rapoartele Consiliului Europei referitoare la justi?ie, având în vedere c? este o monitorizare prin MCV", se arat? cunos?tor al justi?iei, procurorul.
Tiberiu Ni?u va fi audiat la ora 13.00
Dup? ce procurorul Ioan Irimie î?i sus?ine proiectul de management, va r?spunde la întreb?rile adresate de membrii Sec?iei. De la ora 13,00, va începe audierea lui Tiberiu Ni?u, propus pentru func?ia de procuror general al României. Propunerile pentru func?iile de procuror general al României ?i procuror-?ef al Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie, Tiberiu Ni?u ?i Ioan Irimie, au fost înaintate CSM, care va da un aviz consultativ. Mona Pivniceru a furnizat CSM ?i o motiva?ie a op?iunii sale între cei doi candida?i furniza?i pe lista scurt?, sus?inând c? a f?cut o apreciere proprie a înscrisurilor depuse de procurorii participan?i la selec?ie ?i a modalit??ii în care ace?tia au îndeplinit standardele de evaluare a interviului.
Aviz consultativ
Procurorul Ioan Irimie, candidat pentru ?efia DNA, ?i Tiberiu Ni?u, care aspir? la func?ia de procuror general al României, primesc azi un aviz consultativ din partea colegilor procurori din Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit unor surse, doi din cinci magistra?i sunt hot?râ?i s? avizeze pozitiv propunerile ministrului Mona Pivniceru. Florentina Gavadia ?i George Muscalu nu-l mai vor interimar pe Daniel Morar la Parchetul General. În aceste condi?ii, chiar votul lui Morar este decisiv.

  • SURSE: Doi dintre membrii CSM vor ca magistra?ii propu?i de Mona Pivniceru s? fie ?efi la Parchetul General ?i DNA

Demisie înainte de revocare
Ioan Irimie a condus DNA Cluj un an ?i jum?tate. În acest interval, direc?ia candidatului a f?cut ?apte rechizitorii. Din 2010, Irimie a întocmit doar patru rechizitorii. Candideaz? pentru ?efia DNA în condi?iile în care a demisionat din structur? cu pu?in înainte de a fi revocat de Daniel Morar. Este procuror din 1978 ?i pân? în 1990 a activat pe lâng? judec?toria Cluj Napoca.

  • Preferatul Monei la ?efia DNA: Bani pierdu?i într-un flagrant de tot râsul ?i o achitare grav?

Revolu?ionarul latifundiar
Tiberiu Ni?u a de?inut, între 2008 – 2011, func?ia de prim adjunct al ex-procurorului general Laura Kovesi. În decembrie 1989 era militar în termen, iar Revolu?ia l-au surprins în Compania I a unit??ii, Garda Televiziune. La un an dup? absolvirea Facult??ii de Drept din Bucure?ti, promo?ia 1995, a primit certificatul de revolu?ionar, în baza c?ruia a ob?inut 8.000 de metri p?tra?i de teren.

  • Posibilul procuror general al României a f?cut avere din CARNETUL DE REVOLU?IONAR