La data de 1 ianuarie 2018, numărul rezidenților din România depășea ușor 19,5 milioane, față de 19,64 milioane la 1 ianuarie 2017.

Principala cauza a acestei scăderi o reprezintă sporul natural negativ (numărul persoanelor decedate depăşind numărul născuților vii cu 71.125 persoane). Cea de-a doua cauză a reducerii populației este emigrarea conaționalilor. Soldul migraţiei internaţionale în anul 2017 a fost negativ, numărul emigranţilor depăşind numărul imigranţilor cu peste 53.000 persoane. În cursul anului 2017, bărbaţii au emigrat într-o proporţie mai mare decât femeile (50,9%).

Fenomenul de îmbătrânir e demo grafică c ontinuă să s e accentueze. Indicele de îmbătrânir e demografică a cr escut de la 114,4 (la 1 ianuarie 2017) la 116,9 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2018).