Expiră polițele RCA de la Euroins. Ce trebuie să facă șoferii după data de 7 decembrie

Expiră polițele RCA de la Euroins. Ce trebuie să facă șoferii după data de 7 decembrie

Începând cu data de 7 decembrie 2023, polițele de asigurare RCA încheiate de Societatea Euroins Asigurare Reasigurare SA încetează de drept.

FGA atenționează că, în data de 7 decembrie 2023, vor expira polițele de asigurare RCA încheiate de Societatea Euroins Asigurare Reasigurare SA. Excepție fac contractele de asigurare încadrate în clasa de asigurări 15 – Garanții. Aceste polițe vor înceta la data de 5 februarie 2024, potrivit prevederilor Legii 85 din 2014 cu modificările și completările ulterioare.

Ultima zi de valabilitate a polițelor de asigurare RCA încheiate de Euroins va fi 7 decembrie

După data de 7 decembrie 2023, creditorii de asigurare se pot adresa FGA cu o cerere de plată de restituire primă, Anexa 9 la Norma ASF nr. 24/2019. Această solicitare este necesară pentru a primi diferența de primă pentru perioada rămasă neacoperită.

Ne puteți urmări și pe Google News

În cazul polițelor de asigurare RCA pentru care a operat încetarea de drept, nu mai este necesar un demers suplimentar. Informația menționată anterior se aplică în sensul notificării asigurătorului cu privire la încetarea respectivei polițe de asigurare.

Cererile de plată de restituire primă-Anexa 9, pot fi formulate online, pe portalul dedicat: https://portal.fgaromania.ro. Cei care fac cererea online vor primi în mod automat numărul de înregistrare al cererii.

Despăgubiri auto asigurări

Cum vor fi procesate dosarele de daună

FGA va continua să instrumenteze cereri de deschidere dosar daună primite de la petenți ai Societății Euroins Asigurare-Reasigurare SA. Acestea se aplică pentru evenimente produse până la data de 07 decembrie 2023, inclusiv.

Cererile de deschidere dosare daune se pot transmite prin intermediul uneia dintre opțiunile puse la dispoziție:

Online: https://www.fgaromania.ro/formular-daune Adresa Postală: Strada Vasile Lascăr nr.31, CP: 020492, sector 2, București

Depunerea unei cereri de plată la Fond este necesară pentru a obține despăgubirile

Reamintim potențialilor creditori de asigurare că pentru obținerea despăgubirilor / indemnizațiilor este necesară depunerea unei cereri de plată la Fond.

Cererile de plată însoțite de documente justificative se pot formula începând cu data retragerii autorizației de funcționare a asigurătorului, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancţiunea decăderii din drept.

Cererile de plată / petițiile pot fi formulate online, pe portalul dedicat: https://portal.fgaromania.ro  sau se transmit prin poștă la adresa: Strada Vasile Lascăr nr.31, CP: 020492, sector 2, București.

Documentele în completare se transmit pe adresa de e-mail: completari.documente@fgaromania.ro