Părintele Cărămizaru ne vorbeşte despre păcatele grele cu care credincioşii se înfruntă şi cum încalcă aceştia una dintre cele 10 porunci, luând numele Domnului în derâdere.  

Nerușinarea

Se-așterne noaptea hâdă peste lume
 Nerușinarea nu mai are nume,
 Păcate grele sunt luate drept virtuți
Și suflete se vând pe bani mărunți…

Credința este azi batjocorită,
Iar depravarea e sărbătorită,
Scălămbăiala-i socotită artă
Și pacea e considerată ceartă…

Ni se impune o altă eră
Unde pierzarea e prosperă,
Bezna se arată a fi lumină,
Furtuna groaznică-o zi senină…

Iar patrioții sunt numiți barbari
Și trădătorii acuma-s oameni mari,
Vor pe Hristos să-L dea afar' din țară,
Căci gheara lor se-ntinde ca o fiară…

Se-ntorc azi voievozii prin morminte,
Ei nu mai rabdă insulta celor sfinte,
Strămoșii strigă tare către noi:
Treziți-vă ! Căci suntem lângă voi…

Emil Nedelea Cărămizaru este preot, doctor în Teologie, absolvent al Facultății de Teologie din București și al Facultății de Drept. De asemenea, a absolvit Seminarului Teologic București în 1988. Are și un masterat în „Dreptul Muncii”. Între anii 1996 – 2007 a fost directorul Seminarului Teologic Teoctist Patriarhul.