Antrenorul echipei na?ionale de fotbal nu îi va mai pl?ti copilului pensia alimentar? uria??, de aproape 9.000 de euro lunar, pentru c? judec?torii de la Tribunalul Ilfov au suspendat decizia instan?ei inferioare ce stabilise cuantumul aloca?iei de între?inere pân? la solu?ionarea definitiv? a procesului.

  • Victor Pi?urc? a pierdut procesul cu Vica Blochina: Va pl?ti lunar o pensie alimentar? de 8.750 de euro!

În urm? cu aproape trei s?pt?mâni, magistra?ii Judec?toriei Buftea au hot?rât c? Edan, în vârst? de cinci ani, fiul fostei balerine Vica Blochina, este copilul lui Victor Pi?urc?. Atunci, instan?a l-a obligat pe antrenor ?i la plata unei pensii alimentare în valoare de 39.000 de lei, adic? aproape 9.000 de euro, bani ce urmau s? fie achita?i retroactiv, de acum un an, pân? la majoratul copilului.

  • OPERA?IE RATAT?: Vica lui Pi?urc? s-a trezit cu siliconul la subra?

Nemul?umit de aceast? decizie, Pi?urc? a cerut Tribunalului Ilfov suspendarea pl??ii pân? la o decizie definitiv?. Azi, la prânz, magistra?ii i-au dat câ?tig de cauz? selec?ionerului.

  • BLESTEMUL LUI PI?URC?? Fosta amant? are probleme cu sânii

Te-ar putea interesa și: