Philip Morris International lansează Raportul Integrat pentru anul 2023

Philip Morris International lansează Raportul Integrat pentru anul 2023

Aproximativ 33 de milioane de utilizatori adulți folosesc produsele fără fum ale PMI

Philip Morris International (PMI) a publicat cel de-al cincilea Raport Integrat, care subliniază progresele continue realizate de companie pentru a avansa în atingerea obiectivelor propuse pentru 2025, cu accent principal pe modul în care este abordat impactul produselor sale asupra sănătății.

Raportul Integrat 2023 evidențiază expansiunea alternativelor fără fum ale PMI pe piețele din întreaga lume, precum și programele sociale și de mediu desfășurate în paralel, inclusiv implementarea de practici responsabile de marketing și comercializare, precum și eforturile de reducere a deșeurilor post-consum. În plus, PMI raportează performanțele în promovarea unui mediu de lucru divers și incluziv, îmbunătățirea calității vieții oamenilor din lanțul de aprovizionare, decarbonizarea operațiunilor, a lanțului valoric, conservarea naturii și a biodiversității.

„Anul 2023 a fost marcat de unitate, determinare și un angajament continuu față de viziunea noastră către un viitor fără fum”, a declarat Jacek Olczak, Chief Executive Officer PMI. „Pe măsură ce întâmpinăm noi provocări, dedicarea oamenilor noștri, talentul excepțional și profunzimea scopului ne asigură că suntem bine pregătiți pentru a ne continua călătoria – urmărim progresul, îmbrățișăm inovația și promovăm sustenabilitatea pe măsură ce ne transformăm pentru totdeauna.”

Ne puteți urmări și pe Google News

Abordarea PMI față de sustenabilitate este ghidată de rezultatele evaluării de materialitate a sustenabilității din 2021, care s-a bazat pe principiile dublei materialități și a identificat astfel subiectele pe care PMI se concentrează și pentru care își prioritizează resursele. Strategia de sustenabilitate a PMI abordează două teme disctincte: cele legate de produsele sale (ce produce compania), care fac parte din pilonul „Impactul produsului” și cele legate de operațiunile sale de afaceri (cum produce compania), care fac parte din pilonul „Impactul Operațional”.

Impact la nivel de produs

Social

• 33 milioane - totalul estimat de utilizatori adulți ai produselor PMI fără fum, dintre care 28.6 milioane de utilizatori IQOS (2022: 24.9 milioane de utilizatori IQOS)1 • 36,4% - din veniturile nete provenite din comercializarea produselor fără fum (2022: 32,1%)2 • 84 - piețe în care produsele PMI fără fum sunt disponibile la vânzare3, dintre care 47% sunt în țări cu venituri mici și medii4(2022: 73, 42%) • 25 de piețe în care produsele fără fum reprezintă mai mult de 50% din veniturile nete anuale (2022: 17) • 12,5 miliarde USD - investiții cumulate în ce privește produsele fără fum din 2008 (2022: 10,7 miliarde USD)5 • 98% - din totalul volumelor vândute acoperit de programele de prevenire a accesului tinerilor în canalele indirecte de vânzare cu amănuntul (2022: 91%)6

De mediu

• 320.000 - numărul cumulat de dispozitive electronice fără fum reabilitate sau reparate din 2021 (2022: 157.000)7 • 76% - din volumul livrărilor acoperit de piețele cu programe de combatere a deșeurilor reprezentate de mucurile de țigări (2022: 68%)7 • 17,6% - din totalul volumelor vândute acoperit de piețele cu programe de preluare a consumabilelor fără fum7

Impact operațional

Social

• 41,8% dintre funcțiile de conducere sunt ocupate de femei, ceea ce înseamnă că am depășit ținta de 40% (2022: 40,7%) • 8 evaluări de impact în ce privește drepturile omului efectuate în țările cu cel mai mare risc (2027: 7) 7 • 0,1% prevalență a muncii copiilor în rândul fermierilor contractați care furnizează tutun către PMI (2022: 0,1%)7

De mediu

• 94%  proporția de tutun achiziționat fără riscul defrișării nete a pădurilor naturale gestionate și fără conversie a ecosistemelor naturale (2022: 55%)7 • 8,14 milioane de metri cubi de apă optimizați în zonele noastre de cultivare a tutunului (cumulat din 2019) (2022: 4,94 milioane de metri cubi)

Raportul Integrat 2023 al PMI este completat de studii de caz la nivel de țară pe PMI.com, care aduc în prin plan activitatea companiei în domenii prioritare pentru sustenabilitatea și studii de piață referitoare la impactul asupra societății și asupra mediului din întreaga lume.

„Viziunea noastră strategică unește obiectivele noastre non-financiare cu rezultatele financiare. Acest lucru este în concordanță cu scopul pe care îl avem, care rezonează din ce în ce mai mult cu părțile interesate ale companiei și credem că demonstrează relația puternică dintre impactul societal și obținerea unor rezultate pe termen lung pentru acționarii noștri”, a explicat Emmanuel Babeau, Chief Financial Officer PMI. „Construirea unui viitor fără fum și depășirea obiectivelor noastre de sustenabilitate nu implică doar decizii corecte din punct de vedere etic, ci sunt piatra de temelie a strategiei noastre și cheia succesului nostru comun.”

În 2023, performanța PMI în ceea ce privește sustenabilitatea a fost recunoscută de consultanții protocolului ESG și de organizațiile cheie din zona sustenabilității, inclusiv: • Scor triplu A de la CDP pentru al patrulea an consecutiv, ceea ce plasează PMI printre companiile de top la nivel global în ceea ce privește transparența și activitatea față de mediu • Includerea în Consiliul de conducere al CDP pentru al șaptelea an consecutiv • Includerea în Dow Jones Sustainability World Index pentru prima dată și în Dow Jones Sustainability North America Composite Index pentru al patrulea an consecutiv (indexul în vigoare cu începere de la 18 decembrie 2023), pe lângă faptul că i s-a acordat statutul „Prime” în ISS Evaluare corporativă ESG (evaluare ESG ISS din 21 noiembrie 2023) • Validarea din partea inițiativei Science Based Targets (SBTi) a obiectivelor sale de reducere a emisiilor cu privire la păduri, terenuri și agricultură (FLAG), ceea ce face PMI una dintre puținele companii care au obținut această recunoaștere • Nominalizarea Early Adopters pentru promovarea adoptării recomandărilor Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)

„Pe măsură ce prezentăm Raportul Integrat pentru 2023, subliniem că atingerea unui viitor fără fum nu este doar o prioritate, ci este esența scopului nostru. Drumul pe care îl parcurgem este marcat de ambiția noastră, de angajamentul nostru de a acționa în mod transparent și dedicarea noastră în a ne asigura că țigările devin istorie”, a declarat Jennifer Motles, Chief Sustainability Officer PMI. „Rămânem dedicați practicilor de raportare transparente, consecvente și de încredere, care să permită părților interesate externe să înțeleagă nu numai performanța noastră, ci și modul în care răspundem unui mediu aflat în continuă schimbare. Totul se întâmplă cu o planificare pe termen lung, iar în acest fel încurajăm un peisaj de afaceri durabil și transparent. ”

Pregătirea Raportului Integrat al PMI pe anul 2023 a luat în considerare ghidurile standardelor și cadrelor internaționale, inclusiv Inițiativa Globală de Raportare (GRI), Pactul Global al ONU (UNGC), Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și Fundația IFRS, inclusiv utilizarea standardelor sale SASB, Principii de Gândire Integrată și Cadru de Raportare Integrat.

Raportul își propune să ofere o descriere obiectivă a modelului de afaceri, a strategiei, performanței și perspectivelor companiei cu privire la prioritățile sale economice, de mediu, sociale și de guvernare. Acesta descrie progresul PMI în îndeplinirea scopului său, așa cum este formulat în Declarația sa de Scop, de a înlocui complet țigările cât mai curând posibil cu alternative fără fum, care sunt dovedite științific a fi mai puțin dăunătoare decât fumatul, în timp ce pe termen lung așează bazele pentru o afacere solidă în domeniile stil de viață, bunăstare a consumatorilor și sănătate.

Pentru mai multe informații referitoare la sustenabilitate în cadrul PMI accesați pmi.com/sustainability. Raportul Integrat PMI îl găsiți aici: 2023 Integrated Report, case studies and market stories, Sustainability KPI Protocol 2023.

Philip Morris International: Pentru un viitor fără fum

Philip Morris International (PMI) este o companie internațională de top din industria tutunului care și-a propus să construiască un viitor fără fum și să își extindă, pe termen lung, portofoliul cu produse din afara sectorului de produse care conțin tutun sau nicotină. Portofoliul actual de produse al companiei constă, în principal, în țigări și produse fără fum.

Din 2008, PMI a investit peste 12.5 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea țigărilor. Pentru aceasta au fost construite capacități de evaluare științifică de nivel mondial, în special în domeniile toxicologiei sistemelor preclinice, cercetării clinice și comportamentale, cât și studii ulterioare introducerii pe piață.

În noiembrie 2022, PMI a achiziționat Swedish Match – lider în comercializarea produselor cu nicotină pentru uz oral – și se află astfel în fruntea companiilor care luptă pentru un viitor fără fum prin mărcile sale IQOS și ZYN. Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea unei versiuni a dispozitivului IQOS dezvoltat de PMI, Platforma 1, și a consumabilelor aferente, precum și produsului de tip snus al companiei Swedish Match, ca produs din tutun cu risc modificat (MRTP). În 30 decembrie 2023, produsele fără fum dezvoltate de PMI erau disponibile pentru vânzare în 84 de piețe iar PMI estimează că aproximativ 20,8 milioane de adulți din întreaga lume, au trecut deja la IQOS și au renunțat la fumat.

Produsele fără fum au reprezentat aproximativ 37% din veniturile nete totale ale PMI pentru întreg anul 2023. Cu o bază solidă și o expertiză semnificativă în științele vieții, în februarie 2021, PMI și-a anunțat în februarie 2021 ambiția de a se extinde în domeniile wellness și de îngrijire a sănătății și, prin filiala sa Vectura Fertin Pharma, își propune să îmbunătățească calitatea vieții prin furnizarea de experiențe de sănătate integrate.

Pentru mai multe informații puteți vizita  www.pmi.com și www.pmiscience.com

Declaratii prospective/cu privire la viitor și avertismente

Acest comunicat de presă conține proiecții cu privire la evoluția rezultatelor și a obiectivelor, dar și alte declarații prospective, inclusiv declarații care vizează performanța financiară sau operațională așteptată, planurile și strategiile de business.

Realizarea rezultatelor viitoare este supusă riscurilor, incertitudinilor și asumpțiilor inexacte. În cazul în care riscurile sau incertitudinile se materializează sau asumpțiile de bază se dovedesc inexacte, rezultatele reale ar putea varia semnificativ față de cele cuprinse în astfel de declarații prospective. În conformitate cu prevederile de tip port sigur ale Actului de reformă a litigiilor cu privire la valorile mobiliare private din 1995, PMI identifică factori importanți care, individual sau în ansamblu, ar putea face ca rezultate așteptate și cele reale să difere semnificativ de cele care se regăsesc în orice declarații prospective făcute de PMI.

Riscurile de afaceri ale PMI includ: creșterea accizelor și structuri fiscale discriminatorii; restricții tot mai mari de marketing și de reglementare care ne-ar putea reduce competitivitatea, ne-ar putea elimina capacitatea de a comunica cu consumatorii adulți sau ar putea interzice anumite produse pe anumite piețe sau țări; îngrijorări legate de utilizarea tutunului și a altor produse care conțin nicotină și expunerea la fumul de tutun din mediu; litigii legate de consumul de tutun și proprietatea intelectuală; competiție/concurență; efectele evoluției economice, de reglementare și politice la nivel global, dar și de țară, ale dezastrelor naturale și ale conflictelor; impactul și consecințele invaziei Rusiei în Ucraina; modificări ale comportamentului fumătorului adult; impactul COVID-19 asupra PMI; venituri pierdute ca urmare a contrafacerii de mărfuri, a contrabandei și achizițiilor transfrontaliere; anchete guvernamentale; rate de schimb valutar nefavorabile și devalorizări valutare și limitări ale capacității de repatriere a fondurilor; modificări nefavorabile ale legislației aplicate privind impozitul pe profit; modificări nefavorabile ale costului, disponibilității și calității tutunului și a altor produse agricole și materii prime, precum și componente și materiale pentru dispozitivele electronice; și integritatea sistemelor sale de informații și eficacitatea politicilor sale de confidențialitate a datelor.

Profitabilitatea PMI poate fi, de asemenea, afectată în mod negativ și în cazul în care încercările sale de a produce și de a comercializa produse cu risc redus eșuează sau dacă reglementarea sau impozitarea nu fac distincția între astfel de alternative și țigările convenționale; dacă nu reușește să introducă cu succes produse noi, dacă nu își pot extinde portofoliul de produse pe plan intern sau prin achiziții și dezvoltarea unor relații strategice la nivel de business; dacă nu este în măsură să atragă și să rețină cele mai bune talente globale, inclusiv femei sau noi talente diverse; sau dacă nu poate să se integreze cu succes și să realizeze beneficiile așteptate din tranzacțiile și achizițiile recente. Rezultatele viitoare sunt, de asemenea, supuse unei previzibilități mai scăzute a performanței categoriei noastre de produse cu risc redus.

PMI este supusă și altor riscuri detaliate din când în când în documentele sale depuse public, inclusiv Raportul anual al PMI și Formularul 10-K pentru anul încheiat în date de 31 decembrie 2022 și Formularul 10-Q pentru al treilea trimestru încheiat la 30 septembrie 2023. PMI avertizează că lista de mai sus a factorilor importanți nu constituie o discuție completă a tuturor riscurilor și a posibilelor incertitudini. PMI nu se angajează să actualizeze nicio declarație prospectivă, care are loc în diferite momente, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar în cursului normal al obligațiilor sale privind comunicarea publică.

Note În acest comunicat de presă și în comunicările aferente, termenii „materialitate”, „material” și termeni similari sunt definiți în standardele de sustenabilitate la care se face referire și în anumite cerințe de reglementare, așa cum pot fi aplicabile pentru noi, și nu sunt destinate să corespundă conceptului de materialitate în conformitate cu legile SUA privind valorile mobiliare și/sau dezvăluirile cerute de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA.

Acest comunicat de presă conține referințe și link-uri către site-uri web operate de terți. Aceste referințe sunt furnizate ca o facilitate pentru dvs. și ca o cale suplimentară de acces la informațiile conținute în acele surse; ele nu ar trebui să fie privite ca o susținere a conținutului acestor referințe și site-uri cu linkuri sau opinii ale autorilor care le semnează.

Acest comunicat de presă ar trebui citit împreună cu Raportul Integrat 2023, disponibil aici.

1 Cifrele se bazează pe totalul utilizatori IQOS și pe cercetările de piață PMI. Datele estimate de utilizatori de nicotină pentru uz oral și vaping este aproximativ, cu detalii suplimentare despre metodologie care urmează să fie furnizate în dezvăluirile viitoare. Consultați Glosarul disponibil la paginile 208-212 din Raportul integrat PMI 2023.

2 Pentru definirea veniturilor nete aferente produselor fără fum, consultați Glosarul disponibil la paginile 208-212 din Raportul integrat PMI 2023. Datele exclud impactul legat de încetarea acordului de distribuție în Orientul Mijlociu în 2023.

3 Pentru definiția termenului disponibil pentru vânzare, consultați Glosarul disponibil la paginile 208-212 din Raportul integrat PMI 2023.

4 Excluzând PMI Duty Free. Raportul Băncii Mondiale emis în 2023 este utilizat pe o bază comparativă pentru clasificarea nivelului de venit. Pentru definirea piețelor cu venituri mici și medii, consultați Glosarul disponibil la paginile 208-212 din Raportul integrat PMI 2023.

5 Investițiile reflectă cercetarea, dezvoltarea produselor și comerciale, capacitatea de producție, fundamentarea științifică și studiile privind înțelegerea fumătorilor adulți. Cifrele nu includ Swedish Match și Vectura Fertin Pharma.

6 Volumul total de expediere include țigări, alte produse din tutun (OTP) și consumabile pentru produse fără fum. Consultați Protocolul KPI pentru sustenabilitate 2023 al PMI pentru mai multe detalii. Datele exclud Swedish Match și Vectura Fertin Pharma.

7 A se consulta Sustainability KPI Protocol 2023 al PMI pentru mai multe detalii.

Accesați sursele: https://www.businesswire.com/news/home/20240328364393/en/